Hadžibajrić sa uposlenicima proveo noć na terenu, spriječene veće poplave

Usljed obilnih padavina koje su prethodne noći zahvatile našu zemlju, načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić naložio je 24-erosatno praćenje stanja na terenu i hitno djelovanje kako bi se spriječile veće posljedice.

Tokom cijele noći su uposlenici: Dževad Mandžuka, Vahid Kasalo, Denis Smajlović sa kompletnim Odjeljenjem za održavanje putnih pojaseva u općini Stari Grad, Fahrudin Mulahuseinović (OŠCZ), predvođeni i korodinirani općinskim načelnikom mr Ibrahimom Hadžibajrićem i sekretarkom organa državne službe Almom Destanović, djelovali na terenu. U ranim jutarnjim satima načelnik Hadžibajrić i član Općinskog štaba civilne zaštite Fahrudin Mulahusejnović još jednom su obišli branu na Bentbaši, korito Miljacke i Mošćanice, podzemnu garažu u ulici Avdage Šahinagića i druge lokacije kako bi provjerili trenutno stanje.

Zahvaljujući preventivnom čišćenju Ramića potoka, Bistričkog potoka, Čolinog potoka i kolektora na Komatinu, noćaš nije došlo do začepljenja usljed velikih količina vode i situacija je stabilna. Također, stanje na brani Bentbaša je pod kontrolom jer se vrši redovna regulacija I nije bilo izljevanja. U podzemnoj garaži u ulici Avdage Šahinagića nije bilo nikakvih problema niti prodora vode.

Problem su na nekoliko lokacija bile slivne rešetke i odvodi koji nisu mogli primiti veće količine vode, pa je došlo do začepljenja. Tu su uposlenici hitno reagovali i spriječili veće poplave. Takve situacije zabilježene su kod Vijećnice, u ulicama Franjevačka, Carina, Alije Nametka, Ramića potok, Safvet-bega Bašagića, Arapova, Kovači, Ploča, Dizdareva, na ulazu u Aleju ambasadora, na Sedreniku kod mosta, kod Careve džamije… Brzom reakcijom, spriječene su veće posljedice i građani općine Stari Grad mirno dočekuju ovo jutro.

Uposlenici Odjeljenja za održavanje putnih pojaseva Općine Stari Grad i dalje su na terenu. Kako nam javljaju, jutros je u ulici Arapova zabilježena manja poplava u apoteci koja je u ovoj ulici, te se hitno djelovalo. Također, odgovara se po svakoj prijavi građana koja se uputi u Općinu Stari Grad ili putem sekretara mjesnih zajednica.

Prema riječima općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, u ovakvim situacijama se ne može čekati na druge, nego se mora hitno reagovati i djelovati u skladu sa situacijom koja je u ovom slučaju graničila sa prirodnom nepogodom. “Kao lokalna zajednica navikli smo da ne čekamo na druge nego da smo prvi koji su uz naše građane i djelujemo na terenu kako ne bi bilo posljedica. I dalje ćemo pratiti stanje koje je zasad pod kontrolom i nadamo se da će tako i ostati,” poručio je načelnik Hadžibajrić.

Radio AS