Hasanović: Kanton Sarajevo je uz svoje pacijente

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, ministri i predstavnici udruženja oboljelih od malignih bolesti, te Udruženja osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti “Snaga” danas su razgovarali o raspodjeli nadležnosti između kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, listi čekanja, kao i Fondu solidarnosti FBiH.

U cilju osiguranja sredstava, Vlada Federacije BiH za svaku kalendarsku godinu, posebnom odlukom utvrđuje procent izdvajanja sredstava od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, u Federalni fond solidarnosti.

Ministar zdravstva KS Enis Hasanović je na sastanku kazao da Zavod zdravstvenog osiguranja KS ispunjava u cijelosti zakonske obaveze prema pacijentima, u mjeri u kojoj to propisi dozvoljavaju, maksimalno ima razumijevanja i za dodatne potrebe pacijenata, finansira dodatna prava, te nema dugovanja prema drugim nivoima vlasti.

Hasanović je kazao da su više puta tražili informacije o pacijentima na listi čekanja od Federalnog fonda na različite načine, još uvijek nisu dobili odgovore.

“Insistirat ćemo na dobivanju tih informacija jer želimo pružiti potrebnu podršku našim građanima. U KS smo odlučni ispuniti našu nadležnost, ukoliko je potrebno i za ubrzanje rješavanja ovog pitanja na federalnom nivou”, naglasio je Hasanović.

Dodao je da Kanton Sarajevo uvijek radi u interesu svojih građana, te da će saradnja s udruženjima biti ključna u pronalaženju trajnih rješenja za ovo pitanje.

 U cilju rješavanja problema oboljelih od reumatoidnog artritisa, ministar Hasanović je istakao dosadašnje napore KS i Zavoda zdravstvenog osiguranja, naglašavajući da će se kontinuirano raditi na poboljšanju situacije za sve oboljele od ove bolesti.

Zaključio je da će Kanton Sarajevo nastaviti angažman s udruženjima kako bi se pronašla održiva rješenja za probleme s kojima se suočavaju oboljelih od različitih bolesti, naglašavajući predanost u osiguravanju pravednog i kvalitetnog zdravstvenog sistema za sve građane Kantona Sarajevo.

Sastanku su prisustvovali i predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić, premijer KS Nihad Uk, kao i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Muamer Kosovac, zastupnica u Skupštini KS Belma Kapo.

U ime udruženja prisutni su bili Fikret Operta, potpredsjednik Udruženja oboljelih od melanoma, Enida Glušac, predsjednica Udruženja oboljelih od raka dojke Renesansa, Alma Serdarević-Stefanišin, predsjednica Udruženja osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatoidnih bolesti “Snaga”, te Amira Lukovac – Banda.

Radio AS