Hifa OIL ne obustavlja gradnju u vodozaštitnoj zoni, građani potpisuju peticiju

Povodom međunarodnog dana borbe protiv korupcije, neformalna grupa građana “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju”, simbolično je danas još jednom podsjetila javnost na nelegalnu gradnju Hifa OIL d.o.o. kompleksa, koji se nalazi 50 metara od stambenih zgrada, a u III vodozaštitnoj zoni.

“Građani naselja Dobrinja u Sarajevu se već mjesecima bore sa nelegalnom gradnjom Hifa OIL doo kompleksa na Dobrinji (pored Međunarodnog aerodroma). Iako su dokazali niz neregularnosti pri izdavanju saglasnosti i dozvola te apelovali na nadležne da je u pitanju III vodozaštitna zona u kojoj je ovakva vrsta gradnje strogo zabranjena, gradnja kompleksa se i dan danas nastavlja! Ugroženi su životi građana sa sigurnosnog aspekta, zdravstvenog zbog isparavanja naftnih derivata te je ugroženo snabdijevanje pitkom vodom u čitavom gradu Sarajevu”, poručuju iz neformalne grupe građana “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju”.

Grupa građana Dobrinje okupila se danas u ulici Oslobodilaca Sarajeva, preko puta spornog gradilišta. Građani su započeli potpisivanje peticije kojom se od Ministarstva prostornog uređenja Kantona Sarajevo traži da, u skladu sa zakonom, izvrši preispitivanje okolinske dozvole izdate za gradnju skladišta kerozina i benzinske pumpe sa pratećim objektima, koji se grade u sarajevskom naselju Dobrinja. Investitor ovog kompleksa je Hifa-Oil d.o.o. Tešanj.

“Građani traže i da se, obavezno, izradi studija uticaja na okoliš, koju bi radila certificirana kompanija, te da se na adekvatan način ogranizuje javna rasprava, što propisuju i odredbe Aarhuske konvencije koju je potpisala i BiH. Potpisnici peticije traže i od Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo da preispitaju sve dozvole izdate ispred Općine Novi Grad Sarajevo (urbanistička i građevinska dozvola), a koje se tiču ovog predmeta, s obzirom na to da su dozvole u nadležnosti ove općine izdate na osnovu pravno falične, odnosno zakonski upitne okolišne dozvole”, poručuju građani okupljeni u neformalnu grupu “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju”.

“I na ovaj način pokušavamo probuditi svijest građana i vlasti, da na vrijeme zaštite naša osnovna ljudska prava: pravo na čist vazduh, vodu i sigurnost u vlastitim domovima”, poručila je Amra Topalović, stanovnica Dobrinje.

Građani su predali i krivičnu prijavu protiv načelnika Općine Novi Grad i njegovih pomoćnika te su, nakon uvida u naknadno pribavljenu dokumentaciju i istraživanja, došli do novih informacija i saznanja koje su također priložili Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

“Mi nastavljamo našu pravnu borbu protiv svih nadležnih institucija i iskoristit ćemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja – nećemo stati dok se ne obustavi gradnja nelegalnog kompleksa u blizini stambenih zgrada. Pozivamo sve građane širom Bosne i Hercegovine da nam se pridruže u našoj borbi i da dignu glas protiv svih neregularnosti i nezakonitosti, jer građani imaju moć u svojim rukama”, poručili su.

Radio AS