Iako je pogoršan kvalitet zraka u KS, nisu ispunjeni uslovi za proglašenje epizode “Pripravnost”

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo ustanovljeno je da je tokom jučerašnjeg dana došlo do pogoršanja kvaliteta zraka. 

Automatske stanice Otoka i Ilijaš su zabilježile prekoračenja prosječne dnevne granične vrijednosti za PM10 (50µg/m3) za prethodni dan, dok je danas do 7 sati konstatovano prekoračenje dnevnog prosjeka za navedeni polutant na stanicama Otoka, Ilijaš i Ilidža.

Na ostalim stanicama izmjerene vrijednosti su se kretale u okviru propisanih.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u naredna tri dana se očekuje nestabilno vrijeme, s povremenom temperaturnom inverzijom i vjetrom slabog do umjerenog intenziteta, uz mogućnost padavina u utorak i srijedu. 

Oscilacije u vremenskoj prognozi će dovesti i do oscilacije koncentracija polutanata u zraku tokom dana. 

Iako je stanje kvaliteta zraka donekle pogoršano u odnosu na protekli period, a imajući u vidu prognozirane vremenske prilike, stav Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor je da nema uslova za proglašenje posebne epizode “Pripravnost”.

Građanima se savjetuje da se pridržavaju zdravstvenih preporuka u periodu povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Radio AS