Sindikat radnika u zdravstvu pozvao zastupnike u SKS da djeluju u skladu sa Zakonom i odbace finansijski plan ZZO

Sindikat radnika u zdravstvu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo od Vlade KS traži da nakon tri godine zaključe granski kolektivni ugovor, jer je to jedina vrsta ugovora koji prepoznaje Zakon o radu, te ističu da se bez njega ne smije usvojiti finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, kao što je to urađeno prošle godine, jer je to krivično djelo i ide na štetu poreskih obveznika u KS.

To je zahtjev Sindikata radnika u zdravstvu KS, a povod je, kako je kazao danas na pres-konferenciji član tog sindikata Jasmin Avdović, sutrašnja sjednica Skupštine KS na kojoj će biti i Prijedlog finansijskog plana ZZOKS.

“Jedan od osnovnih preduslova za usvajanje finasijskog plana ZZOKS je već ranije zaključen granski kolektivni ugovor (GKU) u zdravstvu bez kojeg se ne može uraditi nikakva ozbiljna projekcija bruto plaća plana koji se usvaja”, kazao je Avdović.

Podsjetio je da je Skupština KS prošle godine usvojila plan ZZOKS, pri čemu je, kako kaže, osim što je načinjena određena materijalna šteta i svi oni koji su predložili i glasali za taj plan prekršili su ne samo zakone u KS, FBiH i BiH, već su došli u sukob i sa Ustavom KS, FBiH i BiH.

Nezakonitost postupka dokazuju i izvršne i obavezujuće presude, koje, kako Avdović kaže, Vlada KS ne provodi, i time ignoriše sve uposlenike u zdravstvu KS, već tri godine, nepotpisivanjem zakonitog ugovora.

“Izuzetno je važno da prije sutrašnje sjednice Skupštine KS zastupnici i članovi pregovaračkog tima Vlade KS na čelu sa ministrom Harisom Vranićem budu upoznati o nezakonitom djelovanju. Usvajanje finansijskog plana ZZOKS bilo bi neozbiljno i bilo bi krivično djelo”, naglasio je Avdović.

Zakon o radu je, kako je rečeno, definisao da je granski kolektivni ugovor jedina vrsta kolektivnog ugovora koji se može potpisati sa Vladom KS, odnosno, pregovaračkim timom, a na osnovu njega se onda potpisuju pojedinačni ugovori.

Tokom tri godine pregovora Sindikat radnika u zdravstvu KS je kontinuirano naglašavao potrebu uvođenja normatizacije i usluga u zdravstvu, jer je to pravo pitanje kvalitete i sigurnosti zdravstvene usluge, a ne, kako Avdović kaže, koliku platu ima neko ko radi kao zdravstveni radnik ili radnik u zdravstvu.

“Kvalitet zdravstvene usluge i njena sigurnost ne ovise o tome da li sam ja zadovoljan svojom platom već kakve uslove imam na poslu, sa čime raspolažem i sa koliko osoblja raspolažem”, zaključio je Avdović i dodao da je jedina prepreka u kvaliteti i sigurnosti usluga koju građanima pružaju zdravstveni radnici Vlada KS.

Članovi Sindikata očekuju da zastupnici Skupštine KS imaju razumijevanja za radnike u zdravstvu koji su bili prva linija odbrane od pandemije Covid-19.

tvsa.ba

Radio AS