Imenovana nova Vlada Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Nihadom Ukom

Skupština Kantona Sarajevo danas je imenovala novu Vladu Kantona Sarajevo koju će u narednom mandatnom periodu voditi premijer Nihad Uk.

Kroz danas predočeni Ekspoze on je podcrtao osnovne i najvažnije smjernice i ciljeve rada nove Vlade, a integralni tekst Ekspozea Vam dostavljamo u prilogu.

Sastav nove Vlade odražava program i principe skupštinske većine KS koju čine stranke: Narod i pravda, Socijaldemokratska partija BiH, Naša stranka i Stranka za Bosnu i Hercegovinu.

Imenovanju Vlade prethodilo je potpisivanje Programa skupštinske većine za mandat 2022 – 2026. koji predstavlja okvir saradnje između stranaka potpisnica i predstavlja viziju KS kao regije građanskih vrijednosti multietničkih temelja, sa modernom, efikasnom i transparentnom upravom. Stranke potpisnice, kako je istaknuto, čvrsto su usmjerene ka kreiranju političkog ambijenta i kulture upravljanja zasnovanim na temeljima dobre uprave po principima Evropske unije, stručnosti, jednakih šansi i inkluzivnosti, te implementacije građanskih prava.

Uz premijera Uka, Vladu Kantonu Sarajevu čine 12 ministrica i ministara i to su: Darja Softić Kadenić – ministrica pravde i uprave; Haris Vranić – ministar zdravstva, Almir Bečarević – ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša; Adnan Šteta – ministar saobraćaja; Enda Pavić Pečenković – ministrica rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica; Admir Katica – ministar unutrašnjih poslova; Zlatko Mijatović – ministar privrede; Naida Hota-Muminović – ministrica odgoja i obrazovanja; Pavle Krstić – ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade; Kenan Magoda – ministar kulture i sporta; Emir Dedović – ministar finansija i Omer Osmanović – ministar za boračka pitanja.

Skupština je danas usvojila i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo kojom se Jelena Pekić, zastupnica u Skupštini KS imenuje za zamjenicu predsjedavajućeg Skupštine KS iz reda srpskog naroda.

U nastavku donosimo kratke biografije novoimenovanih članova Vlade Kantonu Sarajevo.

Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo, rođen 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo na istom fakultetu. Od 2016. do 2022. godine bio je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, a ujedno je delegiran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva. U augustu 2017. godine postaje Generalni sekretar Naše stranke na kojoj je funkciji i danas. Prije toga radio je u realnom sektoru. Na Općim izborima 2022. godine izabran je za zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, a potom delegiran u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Oženjen je i roditelj jedne djevojčice.

Darja Softić Kadenić, ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo rođena je 1982. godine i zaposlena je kao vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Uža specijalnost joj je građansko pravo. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a svog drugi magistarski rad odbranila na Karl Franzens Univerzitetu u Gracu, gdje je osvojila i nagradu za najbolji magistarski rad u svojoj generaciji. Autorica je brojnih naučnih radova te članica nekoliko uglednih domaćih i međunarodnih profesionalnih organizacija. Od juna 2021. godine obnaša funkciju ministrice pravde i uprave Vlade Kantona Sarajevo. Govori njemački i engleski jezik, a poznaje francuski i španski. Udata je i majka dvoje djece.

Haris Vranić, ministar zdravstva Kantona Sarajevo, rođen je u Sarajevu 1965 godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je 1991. godine. Specijalista je opće hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije. Postdiplomski studij završio na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a potom uspješno odbranio magistarsku i doktorsku tezu i stekao titulu doktora medicinskih nauka. Trenutno je vanredni profesor hirurgije Medicinskog fakulteta SSST Univerziteta u Sarajevu. Autor više od 30 radova u indexiranim časopisima, kao i nekoliko vodiča, monografija i udžbenika. Uposlenik KCUS od 1997 – 2020 god, a potom uposlenik OB „prim. Dr Abdulah Nakaš“. U proteklom periodu obnašao je poziciju ministra zdravstva Kantona Sarajevo. Član je Predsjedništva KO SDP BiH Sarajevo, a na posljednjim Općim izborima bio je kandidat SDP-a BiH za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Aktivno govori engleski i njemački jezik. Oženjen, otac dvoje djece.

Almir Bečarević ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Kantonu Sarajevo, rođen je u Sarajevu 1965. godine i po zanimanju je diplomirani pravnik. U Sarajevu je završio Drugu gimnaziju i Pravni fakultet. Prvo radno iskustvo stekao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je radio od 1992. do 1996. godine. Potom se zapošljava u Elektroprivredu BiH – Elektroprenos na poziciji samostalnog stručnog saradnika za pravna pitanja, a zatim rukovodioca Samostalne službe pri direkciji JPEPBiH. U BH-Gas dolazi 2000. godine i to na poziciju direktora pravnog sektora na kojoj ostaje sve do 2004. godine kada je imenovan za direktora kompanije sve do 2011. godine, gdje postaje savjetnik Uprave. Od 2022. godine do danas obavlja poslove Stručnog saradnika za imovinsko – pravne odnose u BH-Gasu. Dobitnik je priznanja za Poslovnu ličnost godine (2005.) za uspješno poslovanje u organizaciji Direkcije za izbor menadžera BiH i Jugoistočne Evrope i poslovne plakete Evropski menadžer BiH u organizaciji Evropskog pokreta u BiH, (2010.godine). Predsjednik je Skupštine Udruženja za gas u BiH i član Upravnog odbora Udruženja za gas u Bosni i Hercegovini. Bio je član radne grupe za izradu Zakona o gasu – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i idejni tvorac i član radne grupe za izradu Zakona o južnoj interkonekciji, a također i član radne grupe za izradu Zakona o cjevovodnom transportu – Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Potpisnik je ugovora, memoranduma i protokola o izgradnji i povezivanju gasovodnih sistema, TAP, IAP, Južna interkonekcija, Zapadna interkonekcija, CNG postrojenje itd. Bio je predsjednik komisije za izradu programa male privatizacije EPBiH, rukovodilac Tima za obnovu PTZ JPEPBiH, predavač na Security Policy Forumu u organizaciji OSCE-a, učesnik/predavač na Crans Montana Forumu, član komisija za izradu zakonskih rješenja na nivou BiH i FBiH. Bio je učesnik/predavač na raznim međunarodnim stručnim skupovima i autor je desetina stručnih tekstova u medijima BiH i regionu. Također, bio je član ekspertskog tima za izradu uredbe o regulisanju gasne privrede u FBiH, te predstavnik naše zemlje u projektu NETS (Novi evropski sistem prijenosa).

Adnan Šteta, ministar saobraćaja rođen je 1980. godine u Mostaru. Ekspert je iz oblasti ekonomije sa velikim iskustvom u segmentu kriznog menadžmenta, marketinga, nabave prodaje. Kao konsultant je radio s velikim svjetskim konsultantskim kućama, te je bogatu radnu karijeru stekao u velikim korporacijama. U njegovom mandatu u Ministarstvu saobraćaja pokrenuti su najveći i historijski projekti u Kantonu Sarajevo vezani za javni prevoz i cestovnu infrastrukturu. U periodu od 2020.-2021. bio je direktor maloprodaje, nabave i marketinga u kompaniji Hifa Petrol d.o.o Sarajevo. Jedanaest godina je bio dio Agrokorovog koncerna gdje je obavljao poslove direktora društva Velpro d.o.o. Sarajevo kao i izvršnog direktora i člana uprave Konzum d.o.o. Sarajevo BiH, te direktora tradinga i category tradinga. Prije prelaska u Agrokorov koncern, obavljao je poslove voditelja maloprodaje za bosanskohercegovačku kompaniju Drvopromet d.o.o. Sarajevo kao i za talijanski brend Pitarello. Svoju radnu karijeru je započeo 1999. godine u italijanskoj humanitarnoj organizaciji Luciano Lamma gdje je bio voditelj programa i projekata te organizacije. Magistar je ekonomije, govori italijanski i engleski jezik. Dobitnik je većeg broja plaketa i priznanja za razvoj infrastrukture, privrede, sporta i angažman u humanitarnom radu. Oženjen je i otac dvije kćerke.

Enda Pavić Pečenković novoimenovana ministrica rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica rođena je 1977. godine u Sarajevu. Magistrica je socijalnog rada sa 19 godina staža u struci. Također, u procesu je završetka drugog master studija i sticanja zvanja magistrice psihologije. Trenutno je zaposlena u JU ”Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo”, u Službi socijalne zaštite Općine Centar na poziciji šefice Službe. Pored navedenog, završila je realitetnu terapiju i stekla zvanje savjetovateljice iz oblasti realitetne terapije, kao i dvije godine edukacije iz porodične sistemske terapije. U procesu je sticanja zvanja Europskog psihoterapeuta iz EMDR-edukacije. Aktivno govori engleski i španski jezik. Udata je i majka jedne jedanaestogodišnje djevojčice.

Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova je rođen 1975. godine. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka, a Specijalistički postdiplomski studij završio na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Završio je Londonsku školu za odnose s javnošću LSPR te Media centar Sarajevo i Centar za strateško komuniciranje London. Usavršavao se i u Ministarastvu unutrašnjih poslova Republike Austrije. Stručno usavršavanje imao je i na Policijskoj akademiji Baton Rouge, Univerzitet Louisiana te pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova u Vladi šestorke te Vladi KS u mandatu 2021-2023. Govori engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

Zlatko Mijatović, novi ministar privrede KS rođen je 1984.godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultet Univerziteta u Sarajevu 2008.godine a Pravosudni ispit je položio 2014.godine. Pored formalnog obrazovanja isti je kontinuirano sticao dodatna znanja i vještine kroz učešća na raznim radionicama, edukacijama, seminarima i obukama. U svom dosadašnjem radnom iskustvu od skoro 15 godina isti je obnašao razne pravne poslove kako u javnom tako i privatnom sektoru, pa je tako radio u Ministarstvu vanjskih poslova BiH na poslovima III sekretara za pravne poslove, u Hypo-Alpe Adria Leasing doo Sarajevo, kasnije HETA doo na poslovima zastupanja, u Agenciji za statistiku BiH kao stručni savjetnik za pravne poslove, u FIA-i na poslovima rukovodioca Sektora za pravne i zajedničke poslove te trenutno obnaša funkciju izvršnog direktora za pravne poslove u privrednom društvu Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas doo. Govori aktivno njemački i engleski jezik, oženjen otac jednog djeteta.

Naida Hota-Muminović, ministrica odgoja i obrazovanja rođena je 1981. godine u Sarajevu. U Sarajevu je diplomirala na Odsjeku na engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, te na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nastavničku karijeru u zvanju profesorice engleskog jezika počela je u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji gdje je od 2015. do 2020. godine bila direktorica. Od januara 2021. ministrica je odgoja i obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo, kao prijedlog NiP-a. U njenom ministarskom mandatu uspostavljen je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, počela je implementacija kurikularne reforme, uspostavljeni su novi učenički standardi u vidu besplatnih udžbenika za učenike od petog do devetog razreda osnovne škole, značajno je unaprijeđen obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, kao i prava djece na inkluzivno obrazovanje, popunjeni su kapaciteti stručnih službi u skladu sa standardima, te su izdvojeni do sada najveći iznosi za opremanje škola i rekonstrukciju i investiociono održavanje školskih objekata. Bavila se aktivizmom i humanitarnim radom u nevladinom sektoru, te prevođenjem djela sa engleskog jezika. Osim engleskog, govori i njemački jezik. Udata je i majka je dvoje djece.

Pavle Krstić, ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno predaje na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje. Također je predavač i na Šumarskom, Poljoprivredno-prehrambenom i Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U profesionalnoj karijeri bavio se projektovanjem enterijera, arhitektonskim projektovanjem i projektovanjem arhitektonske i urbane rasvjete, kao i pejsažnim projektovanjem. Trenutno obnaša dužnost šefa katedre na matičnom fakultetu. Bio je kandidat Naše stranke za Skupštinu Kantona Sarajevo na izborima 2022. godine. Sudjelovao je u radu stručnih komisija u Općini Centar i Gradu Sarajevu.

Kenan Magoda novi je ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo. Rođen je 1984. godine u Sarajevu gdje je završio Sportsku gimnaziju, a zatim i Fakultet za sport i tjelesni odgoj (VII stepen). Poslovnu karijeru započinje 2007. godine. Bio je dugogodišnji direktor Rukometnog Kluba “Bosna”, a u periodu njegovog rukovođenja klubom – RK Bosna je bio apsolutni prvak Bosne i Hercegovine i stalni učesnik najelitnijieg takmičenja u Europi tj. Ligi Šampiona, te je kao najtrofejniji direktor sa ekipom RK Bosna došao do 1/8 finala EHF Lige Prvaka. Nakon RK Bosna postaje komercijalni direktor, a potom i generalni direktor kompanije Carat Plus d.o.o koja je u tom trenutku bila Generalni distributer konditorskih proizvoda “Pionir Subotica” i jedan od najvećih distributerskih kompanija u Bosni i Hercegovini. Također, bio je zaposlen u kompaniji Art Servis d.o.o. kao generalni direktor, te angažiran na poziciji Izvršnog producenta Sarajevo Film Festivala, a obnašao je i pozicije generalnog direktora ZOI’84 i Predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Na posljednjim izborima 2022. godine izabran je u Skupštinu Kantona Sarajevo. Delegat je u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Govori engleski i njemački jezik.

Emir Dedović, ministar finansija u Kantonu Sarajevo rođen je 1968. godine u Goraždu. Srednju ekonomsku školu završio je u Goraždu, a Ekonomski fakultet u Sarajevu 1995. godine. Profesionalnu karijeru započinje 1995. godine u Općini Novi Grad Sarajevo kao Stručni saradnik za finansijske poslove u Službi boračko – invalidske zaštite, zatim kao Šef odsjeka za finansije u Službi boračko – invalidske zaštite, Šef odsjeka za budžet u Službi za privredu, opštu upravu, društvene djelatnosti i budžet, Šef odsjeka za finansije (budžet i računovodstvo) u Službi za privredu i finasije, Sekretar finansija (Pomoćnik načelnika za finansije i član kolegija općinskog načelnika zadužen za finansije). Trenutno radi na poslovima i zadacima Pomoćnika općinskog načelnika za finansije i vršioca dužnosti Pomoćnika općinskog načelnika za privredu i lokalni ekonomski razvoj u Općini Novi Grad Sarajevo. Od 1996. godine do danas bio je učesnik svih edukacija i treninga u organizaciji MMF-a, Svjetske banke, OSCE-a, kao i domaćih organizacija o temi Reforme finansijskog poslovanja javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Između ostalog bio je i član ekspertske grupe koja je 2000. godine boravila u Sjedinjenim Američkim Državama, sa ciljem upoznavanja funkcionisanja američkog poreznog sistema i finansiranja javnog sektora u državi Arizona i gradu Feniksu i Tempeu, zašta posjeduje i certifikat. Također, bio je član općinskog tima za uvođenje međunarodnog sistema kvaliteta ISO 9001:2000, čija je certifikacija završena za Općinu Novi Grad Sarajevo u septembru 2004. godine, te je stekao i zvanje internog provjerivača. Učestvovao je u radu radne grupe za pripremu odluke o izradi Lokalnog ekološkog plana (LEAP-a), gdje se upoznao sa aktivnostima i Federalnih institucija u oblasti zaštite okoliša. Od 2007. godine radio je na uspostavljanju Trezorskog sistema poslovanja u Općini Novi Grad Sarajevo, koja je 2009. godine postala prva i jedina općina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa uspostavljenim trezorskim sistemom poslovanja. Iskustvo u oblasti uvođenja Trezorskog sistema prepoznao je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u saradnji sa GAP-om organizovao niz prezentacija o temi «Trezor na lokalnom nivou», na kojim je Emir Dedović prenio iskustva na uspostavi Trezora većini općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored već navedenih komisija, timova, odbora radio je i u mnogim drugim organizacionim odborima, timovima itd., većinom kao član zadužen za finansijska pitanja.

Omer Osmanović ministar za boračka pitanja rođen je 1968. godine. Diplomirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu 2011. godine, dok je 2013. godine stekao titulu Magistra na istom fakultetu. Na istom fakultetu odbranio je i doktorsku disertaciju 2019. godine. Najveći dio radnog iskustva stekao je u polju sigurnosti, gdje je radio na obezbjeđenju ličnosti i objekata, te kao specijalni policajac. Obnašao je funkciju direktora firme TEH d.o.o. Sarajevo. Kandidatura za poziciju ministra za boračka pitanja zatiče ga na poziciji ministra za boračka pitanja, koju obnaša od 05.01.2021. godine, pa sve do danas. Za vojne zasluge u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. dobio je odlikovanje ”Srebrena policijska zvijezda”. Dobitnik je i nagrade ”Franklin Award” za posebne zasluge tokom rada u Ambasadi SAD-a u BiH, koja mu je uručena u ime Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Poznaje engleski jezik.

Radio AS