Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 01.04.2022. godine

U petak, 01.04.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u sljedećim ulicama: Avde Palića, Zmaja od Bosne, Hotonj donji, Mahmuta Mahmutovića, Alipašina, Ćumurija, Podgaj, La Benevolencija, Papučina, Borak, Sarač Ismailova, Hiseta, Dolina, Iza gaja, Muhameda ef. Pandže i Mehmeda Handžića.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se u poslijepodnevnim satima po okončanju radova.

Radio AS