Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 24.03.2022. godine

U četvrtak, 24.03.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u sljedećim ulicama: Osik, Stupska, Mustafe Bajića, Omera Šahića, Ispod grada, Balibegovica, Trebevićka, Cicin han, Hambina carina, Potok, Sedrenik mali, Sarajevskih gazija, Himze Polovine, Soukbunar, Kalemova, Kranjčevićeva, Asima Ferhatovića, Marsela Šnajdera, Grabovine i Avde Sumbula.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Radio AS