Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 04., 05. i 06. juni 2022. godine

U subotu, 04.06.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Rafaela Gaona, Amira Krupalije i Nusreta Prohića.

U nedjelju, 05.06.2022. godine, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Braće Baljić i Braće Bešo.

U ponedjeljak, 06.06.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Rakovička cesta, Reljevska, Mlinska, Kakrinjski put, Ahmeda Rizve, Orahov brijeg, Trebevićka, Novopazarska, Brdo džamija, Hambina carina, Soukbunar, Krivoglavci, Mevludina Ramovića, Bojnička, Numan-paše Ćuprilića, Mihrivode, Nedžada Mušića i Kaukčijina.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Radio AS