Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 16., 17. i 18. april 2022. godine

U subotu, 16.04.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Grdonj i Otona Župančića.

U nedjelju, 17.04.2022. godine, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Bratunačka čikma i Osik.

U ponedjeljak, 18.04.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Branilaca Hotonja, Donja Jošanica, Kakrinjski put, Ilirska, Armaganuša, Mehmeda Handžića, Nerkesijina, Čeljigovići, Hošin brijeg, Papučina, Braće Planja, Ragiba Džinde, Tvornička, Gornji Kartal, Kobilja glava i Kolodvorska.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Radio AS