Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 21., 22. i 23.05.2022. godine

U subotu 21.05.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Rogatička i Republike Bugarske.

U nedjelju, u noćnim satima, 22.05./23.05.2022. godine, od 22:00h do 05:00h izvodit će se radovi na popravci kvara spoja u ulicama Alipašina i Betanija, te će biti prekid u vodosnabdijevanju ulica Patriotske lige i Armije BiH.

U ponedjeljak, 23.05.2022. godine, radovi na popravkama kvarova planirani su u sljedećim ulicama: Humka, Breka, Humačka ploča, Čeljigovići, Avde Ćuka, Ćebedžije, Prijeka česma, Dejzina Bikića, Radnička, Humska, Toka, Timurhanova, Pećina, Krivoglavci, Skendera Kulenovića, Barice, Borak, Derviš paše Bajezidagića, Vlakovo, Ivana Brkića, Senada Poturka Senčija, Šehidska i Nusreta Aganovića.

Radio AS