Institucije kulture od značaja za BiH: Dani otvorenih vrata povodom 6. aprila

Grad Sarajevo će u saradnji sa sedam institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu zainteresovanim građanima obezbijediti besplatan ulaz u srijedu, 6. aprila 2022. godine povodom obilježavanja Dana grada.

Dani otvorenih vrata bit će upriličeni u Zemaljskom muzeju BiH, Umjetničkoj galeriji BiH, Historijskom muzeju BiH, Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, Kinoteci BiH te Biblioteci za slijepa i slabovidna lica u RBiH.

Grad Sarajevo je prepoznao važnost ovih institucija i nezavidan položaj u kojem se nalaze već godinama te su u Budžetu Grada Sarajeva za 2022. godinu obezbijeđena sredstva kako bi se podržale njihove redovne aktivnosti i projekti.

Radio AS