Institut za jezik UNSA prezentovao publikacije na Međunarodni dan maternjeg jezika

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu prezentovao je, na Međunarodni dan maternjeg jezika, nekoliko naučnih publikacija objavljenih u prošloj kalendarskoj godini.

Direktor Instituta za jezik UNSA Jasmin Hodžić naglašava da su te publikacije suštinski vezane i za Međunarodni dan maternjeg jezika, u kontekstu brige o statusnim pitanjima maternjeg jezika u društvu.   

“Međunarodni dan maternjeg jezika nastao je, prije svega, u kontekstu kad su studenti javno protestirali zato što nemaju riješeno pitanje institucionalne ili pravne brige o svom jeziku. Nažalost, mi i danas u našoj državi imamo iste probleme. Zato je važno da, na ovaj dan, govorimo  o statusnim pitanjima maternjeg jezika u društvu, da govorimo o borbi protiv jezičke distriminacije, o slobodama, o borbi protiv hegemonizma i imperijalizma što su sve negativne tekovine prošlih sistema”, kazao je.     

Hodžić je prezentirao Zbornik radova “Institucionalizacija nauke o jeziku u Bosni i Hercegovini”, za koji kaže da se odnosi na pitanja zašto je i kako osnovan Institut za jezik i šta mu je glavna zadaća.

“U tom zborniku objavili smo zaključke o institucionalizaciji nauke o jeziku u BiH. Prije pola stoljeća, kad je Institut počeo raditi, tadašnje vlasti službeno su donijele dokument o književno-jezičkoj politici u Bosni i Hercegovini gdje se navodi da BiH svoje probleme treba da rješava sama, da BiH nije ničija lingvistička kolonija i da se Sarajevo postavlja kao treći lingvistički centar u tadašnjim društvenim odnosima, u odnosu na Beograd i Zagreb”, kazao je novinarima.

Hodžić naglašava da sve tri, danas prezentirane publikacije, baštine integritet u bosanskoj kulturi, historiji i tradiciji i naravno bosanskom jeziku.

Šefica za izdavačku djelatnost, biblioteku, informiranje Instituta za jezik UNSA Aida Kršo ističe važnost naučnog istraživanja bavljenja jezikom i prezentiranje toga javnosti, uz napomenu koliko je važno da koristimo sav potencijal u jeziku.

“Koliko ga realno koristimo, koliko o jeziku razmišljamo, koliko smo svjesni mogućnosti koje jezik pruža i slojeva koje tek treba da istražimo”, kazala je.

Današnji događaj upriličen je u Rektoratu UNSA, a prezentirani su i “Jezički priručnici: Bosanske elifnice”, “Jezički izraz Varice fra Antuna Kneževića”, autora Ivane Tomić te Časopis “Književni jezik” br. 34.

Iz Instituta za jezik UNSA planirane su različite aktivnosti tokom cijelog mjeseca, namijenjene svima koji žele proširiti znanje iz opće kulture, a sve u cilju razmišljanja o našem maternjem jeziku.  

U svijetu se 21. februar obilježava kao Međunarodni dan maternjeg jezika, koji je UNESCO odredio kao dan kad se veća pažnja posvećuje pitanjima njegovanja jezičke i kulturne različitosti.

(FENA)

Radio AS