Institut za razvoj mladih KULT pokrenuo kampanju “Sigurne table za sigurne zgrade”

Institut za razvoj mladih KULT pozivao je građane da se pridruže kampanji “Sigurne table za sigurne zgrade” kako bi se poslala jasna poruka podrške i ohrabrenja ženama i djevojčicama žrtvama nasilja te skrenula pažnja na obim ovog problema i važnost njegovog rješavanja.

Učešće u kampanji podrazumijeva da se u zgradama na području Kantona Sarajevo postave table sa SOS brojevima telefona putem kojih se svaki oblik nasilja nad ženama i djevojčicama može prijaviti.

“Ukoliko želite da jedna ovakva informativna tabla bude postavljena i u vašoj zgradi, te da zajedno sa nama pružite podršku žrtvama u vremenu u kojem snažnije nego ikada moramo biti aktivni u borbi protiv nasilja, javite nam se putem maila: razija.zukanovic@kultbih.org ili na broj telefona: 033/778-766. Svi detalji kampanje će biti naknadno dogovoreni sa svim zainteresiranim učesnicima, a troškove pripreme i izrade table i pratećeg promotivnog materijala snosi Institut za razvoj mladih KULT”, saopćeno je iz ovog instituta.

Radio AS