Isplata naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima u KS

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je uputilo naloge za plaćanje mjesečnih novčanih naknada utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a koje se od februara 2022. godine obračunavaju centralizirano, uz plaćanje Ministarstva za boračka pitanja KS direktno prema bankama.

Kada je riječ o pravu na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida s utvrđenim invaliditetom od 20 do 80 posto (dječji dodatak), isplata je počela od srijede 04.01.2023., uz napomenu da se naknada od septembra isplaćuje u novom uvećanom iznosu od 93,85KM po djetetu. U obračun su uključene 934 osobe za 1.422 djece.

Po pravu na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941“ i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa, isplata je počela od četvrtka 05.01.2023. godine. U taj su obračun uključene 753 osobe.

Po pitanju personalne asistencije za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, isplata je počela od petka 06.01.2023. godine. U obračun je uključeno 145 osoba.

Isplata egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina očekuje se od ponedjeljka, 09.01.2023. godine, a u ovaj obračun su uključene 2.964 osobe.  

“Podsjećamo da je od početka decembra bivša SBER banka, odnosno ‘ASA banka Naša i snažna’ u potpunosti integrirana u ‘ASA banku’ i svi korisnici koji su imali račune u prethodnim bankama (koji počinju sa 140…) su morali u svoju općinsku službu donijeti nove račune (koji počinju sa 134…). Banka može uplate usmjerene na stare račune ‘odbiti’ u kom slučaju korisnik neće dobiti naknadu prije narednog obračuna”, objašnjavaju iz Ministarstva za boračka pitanja KS.

Podsjećaju da je svaka osoba dužna blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak (zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično), kako ne bi došlo do neosnovane isplate. Obaveza prijavljivanja izmjene je utvrđena rješenjem kojim je pravo priznato. U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti.

Objašnjavaju da pravo na egzistencijalnu naknadu ne može imati osoba koja ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine (174,03KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (porodična i lična invalidnina i drugo).

Pozivaju korisnike koji utvrde grešku u isplati (netačan/nepripadajući iznos,  isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktivne i drugo) da se jave u nadležnu općinsku službu za BIZ, kako bi eventualna greška bila otklonjena.

“Podsjećamo da se navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utiču na pravo i na njegovu realizaciju. Svi korisnici koji promijene/zatvore račun trebaju o istom blagovremeno obavijestiti nadležnu općinsku službu, kako bi im sredstva mogla biti ispravno uplaćena, a podsjećamo da račun mora biti jedinstven za jednog korisnika i isti za sve ‘boračke’ naknade koje korisnik prima (npr. lična i porodična invalidnina i  kantonalno mjesečno primanje)”, objašnjavaju iz Ministarstva.

Radio AS