Iz Budžeta Kantona Sarajevo 2,5 miliona KM za projekte u Općini Ilijaš

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović posjetio je Općinu Ilijaš i tom prilikom sa načelnikom Akifom Fazlićem dogovorio realizaciju projekata vrijednosti 2,5 miliona KM u ovoj lokalnoj zajednici.

Načelnik Fazlić istakao je da  Ministarstvo ove godine izdvaja najveći iznos sredstava za finansiranje projekata u Općini Ilijaš, te je zahvalio resornom ministru Hadžiahmetoviću i Vladi KS.

“Radi se, prije svega, o projektu utopljavanja četiri školska objekta i to: SŠC ‘Nedžad Ibrišimović’, te tri područne škole u Ljubnićima, Lješevu i Malešićima, koji će biti finansiran sa 950.000 KM.  Ministar je predložio da i područna škola u Misoči bude tretirana kroz ovaj program, za što je potrebno izdvojiti 80.000 KM. Time bismo ove godine završili utopljavanje svih školskih objekata na području naše općine. Drugom linijom finansiranja osigurana su sredstva za utopljavanje objekta ambulante na Gajevima u iznosu od 40.000 KM i sufinansiranje projekta energetske efikasnosti objekta Sportske dvorane u Ilijašu, gdje će Ministarstvo definisati iznos od 100.000 KM. Sljedeći važan projekt, koji Općina Ilijaš realizuje treću godinu, je izgradnja reciklažnog dvorišta. Za ovaj projekt je namijenjeno 150.000 KM, za nabavku potrebne opreme za funkcionisanje reciklažnog dvorišta. Ovo je jako bitan projekat s aspekta ekoloških zahtjeva koji su pred nama”, naveo je načelnik Fazlić.

Stalna podrška Ministarstva nije izostala ni za JKP “Vodostan” Ilijaš, za koji je izdvojeno 265.000 KM.

Ministar Hadžiahmetović je kazao kako će Općina Ilijaš dobiti podršku ovog ministarstva i za druge projekte.

“Zadovoljstvo mi je što smo definisali da će svi školski objekti na području općine Ilijaš biti utopljeni i rekonstruisani, kao i da su obezbijeđena sredstva za reciklažno dvorište. Ilijaš je jedna od najčišćih općina u KS i želimo da to još više unaprijedimo. Bitno je spomenuti i vodne naknade na koje je ove godine Općina aplicirala sa sedam projekata, a za koje je su iz Budžeta Kantona odobrena sredstva u iznosu od 870.000 KM, dakle više nego prošle godine. Određena sredstva nedostaju i za Sportsku dvoranu Ilijaš, a i ovo kantonalno ministarstvo je spremno da sufinansira taj projekt kroz energetsku sanaciju. Ove godine potpisali smo Sporazum sa JKP ‘Vodostan’ Ilijaš, iako je to preduzeće koje ima svog osnivača, ali smatramo da lokalna zajednica ne smije ostati bez ovih sredstava, te ćemo i sufinansirati i ovo komunalno preduzeće. Općina Ilijaš, kao dio Kantona Sarajevo, će imati još benefita iz našeg Ministarstva u vidu finansijske podrške”, obrazložio je ministar Hadžiahmetović.

Ministar je ovom prilikom, zajedno sa načelnikom, obišao Sportsku dvoranu Ilijaš, SŠC “Nedžad Ibrišimović” i reciklažno dvorište.

Istakao je da će se investicija u reciklažno dvorište višestruko vratiti.

“Dajemo 150.000 KM, kako bi grad bio čišći i kako bismo otpad pretvorili u novac. Ovo je prvo reciklažno dvorište u KS i kao takvo je pilot-projekt, te se nadam da ćemo na osnovu ovog projekta pokrenuti i druge aktivnosti u kantonu. Kroz Kantonalni ekološki akcioni plan je zamišljeno da svaka općina ima vlastito reciklažno dvorište. Bitno je naglasiti da se reciklaža ne vrši na deponiji, nego na kućnom pragu. Ono što je uspjeh u Ilijašu jeste što se selekcija otpada vrši upravo na kućnom pragu”, istakao je ministar Hadžiahmetović.

Općina Ilijaš će po završetku projekta izgradnje reciklažnog dvorišta ovaj objekt predati na upravljanje KJKP “Rad” Sarajevo. Alan Šerak, rukovodilac radne jedinice Ilijaš pri JKP “Rad” Sarajevo, kazao je:

“Ovdje će se prikupljati razne vrste otpada, određene opasne materije, autogume, ambalažni otpad, PET ambalaža, papir, kabasti otpad i bijela tehnika. Vršit će se primarna obrada, odnosno sortiranje i baliranje otpadnih materija. Građani s područja općine Ilijaš će besplatno moći odložiti otpad koji generišu u domaćinstvu. Svrha je omogućiti da se likvidiraju divlje deponije. Nadam se da će do septembra ovo reciklažno dvorište početi s radom.”

Radio AS