Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 29.03.2022. godine

U utorak, 29.03.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u sljedećim ulicama: Ruđera Boškovića, Humska, Nikole Kašikovića, Čadordžina, Nova, Harisa Čampare, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita, Reisa Džemaludina Čauševića, Armije RBiH, Kromolj, Grabovine i Osik.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Radio AS