Izabrano novo rukovodstvo SPUS-a: Za predsjednika imenovan Imran Pašalić sa FPN-a

Na izbornoj sjednici Skupštine Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, jednoglasno je izabrano novo rukovodstvo SPUS-a, a za predsjednika je izabran Imran Pašalić, student Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Za njegovog zamjenika izabran je Eman Hasanović, student Ekonomskog fakulteta, sekretar Mumin Velić, student Fakulteta političkih nauka, a za studenta pravobranioca je izabrana Iman Osmanbegović, studentica Pravnog fakulteta.

Novoizabrani predsjednik Imran Pašalić naglasio je da će među prioritetima rada biti smanjivanje visine školarina i studentskih nameta na svim fakultetima, a posebno fakultetima medicinske grupacije. Također, radit će na povećanju kapaciteta za praktično izvođenje nastave u javnom i privatnom sektoru, te povećavanje obima studentske prakse.

Naglasio je da je zabrana pranja diploma na Univerzitetu u Sarajevu trajni cilj SPUS-a, te da će nastaviti raditi na toj inicijativi.

Novo rukovodstvo će se fokusirati se na ideje i projekte koji će poboljšati cjelokupni standard studentskog života, odvijanja nastavnog procesa s težnjom ka izvrsnosti studenata Univerziteta u Sarajevu.

Članovi Izvršnog odbora su:

  • Abdulah Bećirević, predsjednik Komisije za ekonomiju;
  • Selma Đonlagić, predsjednik Komisije za informisanje i odnose s javnošću;
  • Nerma Pločo, predsjednica Komisije za kulturu;
  • Armin Radeljaš, predsjednik Komisije za međunarodnu saradnju;
  • Ema Smajlović, predsjednica Komisije za nastavu i reformu;
  • Emina Abaz, predsjednik Komisije za naučno-istraživački rad;
  • Kenan Đulić, predsjednik Komisije za sport;
  • Ajdin Avdović, predsjednica Komisije za studentski standard i praksu;
  • Sajra Mašić, predsjednica Komisije za zdravstvo

Radio AS