Izborna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu 3. jula

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu održana je danas, a članovi Senata upoznati su sa listom kandidata za izbor na funkciju rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2024–2028. godine, na osnovu Izvještaja Komisije za provođenje procedure izbora rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period od 2024 do 2028. godine.

Kandidati za izbor na funkciju rektora su: prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta i prof. dr. Tarik Zaimović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta.

Na održanoj sjednici Senat Univerziteta u Sarajevu je utvrdio datum održavanja izborne sjednice Senata, a to je 3. juli 2024. godine, saopštila je Služba za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

Radio AS