Izdvojeno 350.000 KM za sanaciju krovova na objektima u ulici Petra Tiješića

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović potpisao je Aneks sporazuma o sufinansiranju Projekta „Stambeni razvoj-Sistemska sanacija objekata oštećenih ratnim dejstvima – sanacija krovova“, na adresi Petra Tiješića 1, 3, 5, 7 i 9, Općina Novi Grad Sarajevo.

Ovim Aneksom sporazuma odobravaju se dodatna sredstva koja su bila neophodna za početak realizacije ovog projekta.
Iako je bilo planirano da radovi na rekonstrukciji objekata počnu ranije, do toga nije došlo zbog poskupljenja cijena materijala i radova, pa je bilo potrebno izdvojiti veći iznos u odnosu na ranije planirana sredstva.

Procijenjena vrijednost realizacije projekta iznosi oko 350.000 KM sa uračunatim PDV-om.

Ministarstvo će realizaciju ovog projekta finansirati sa 200.000 KM, dok će Općina Novi Grad učestvovati sa 150.000 KM.

Rok za izvršenje radova i realizaciju Sporazuma je 31. decembar 2022. godine.

Radio AS