Izdvojeno preko pola miliona KM za sanaciju klizišta i opremanje službi zaštite i spašavanja u opštini Vogošća

Direktorica Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Belma Barlov, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Dženan Brkanić i načelnik Općine Vogošća Edin Smajić potpisali su danas sporazum u svrhu sanacije klizišta na lokalitetu Maunaga Kulo   i Svrake IV uz korito rijeke Ljubine.

Potpisivanju Sporazuma je prisustvovao ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i komandant Štaba civilne zaštite KS  Enver Hadžiahmetović  

“U dogovoru sa našim stručnim kadrovima u Zavodu za izgradnju, krenuli smo u realizaciju ovog projekta. Za izvođenje radova na sanaciji ovih aktivnih klizišta  obezbijeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 570.000 KM. Od toga je  234. 600 KM izdvojio Zavod,  225.400 KM je izdvojila Uprava, a 110.000 KM je osigurala Općina Vogošća”, navela je direktorica Barlov.

Direktor Brkanić naveo je ovom prilikom da će Kantonalna uprava civilne zaštite izdvojiti i dodatna sredstva za opremanje  službi zaštite i spašavanja Općine Vogošća.

“Pored ovog Sporazuma, sa općinskim načelnikom danas smo potpisali i sporazum o dodjeli 173.000 KM, koje će biti utrošene za nabavku vozila sa pumpom visokog pritiska, kao i neophodnu opremu za rad Operativnog centara CZ Općine Vogošća”, naveo je Brkanić.

Ministar Hadžihametović je  kazao da je ovo dobar primjer saradnje sa lokalnim zajednicama, kao i da su odluke o izdvajanju sredstava za navedne projekte prethodno razmatrane i donesene u okviru  Štaba civilne zaštite KS.

Načelnik Smajić je ovom prilikom zahvalio na dosadašnjoj podršci koju su kantonalni Zavod i Uprava, te resorna  ministarstva  pružali u realizaciji projekata  sanacije klizišta i uređenja riječnih korita na području Općine Vogošća, kao i naporima koji se ulažu na smanjenju rizika koje sa sobom nose poplave i aktivna klizišta. Kazao je da Općina aktivno radi na obezbjeđenju dodatnih sredstava za ove projekte i u saradnji sa drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama.

Radio AS