Izglasan opoziv načelnika Općine Centar Srđana Mandića, slijedi referendum

Vijećnici u Općinskom vijeću Centar potvrdili su odluku o opozivu načelnika Srđana Mandića.

Nakon rasprava, međusobnih optužbi i dvije pauze, vijećnici su sa 16 glasova za usvojili odluku o opozivu koja je donesena na sjednici 27. jula. Protiv ove odluke je bilo 10 vijećnika, dok su dva bila suzdržana.

Sjednici je prisustvovalo 28 vijećnika, što znači da su odsustvovala tri vijećnika. Kako je kazao predsjedavajući OV Sejad Đozo, odsustvo je najavio samo Sulejman Haljevac (SBB) zbog poslovnog puta.

Vijećnici su odbacili Mandićev zahtjev za preispitivanje opoziva te ta tačka nije uvrštena na dnevni red. Mandić je, podsjetimo, ranije kazao da nisu ispoštovane procedure na prethodnoj sjednici na kojoj je za njegov opoziv glasalo 18 vijećnika.

On je danas uoči sjednice kazao da se ne boji referenduma, ali da se postavlja pitanje smisla i svrsishodnosti toga jer se bliži izborna godina.

Međutim, istakao je da će poštovati odluku vijeća ukoliko oni utvrde da je referendum potreban te da će na referendumu ipak pobijediti.

“Spremit ću se za referendum, napravit ću kampanju i pobijedit ću na referendumu”, poručio je Mandić.

Inicijativu za pokretanje opoziva, podsjećamo, ranije su potpisali vijećnici NiP-a, SDA, SBB-a i dio nezavisnih vijećnika. Referendum u općini Centar će biti održan 17. septembra.

Radio AS