Izgradnja nove zgrade MUP-a KS na starom gradilištu upravne zgrade ViK-a

Skupština Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici dala saglasnost o tome da nova zgrada Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo bude izgrađena u ulici Kolodvorska, na području Općine Novo Sarajevo.

Nakon Vlade Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo je dala odobrenje na potpisivanje ugovora s KJKP Vodovod i Kanalizacije o prenosu imovine (parcele) u ulici Kolodvorska.

Skupština KS je na nastavku Desete radne sjednice usvojila Odluke kojom se daje saglasnost na nacrt Ugovora o prenosu prava vlasništva uz protučinidbu između Kantona Sarajevo i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Sarajevo koji će biti zaključen pred notarom između Kantona Sarajevo, kao sticaoca i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija”, kao prenosioca.

Odluka tretira prostor i nedovršeni objekat čija je gradnja počela krajem sedamdesetih godina prošlog stoljeća sa namjenom smještaja upravne zgrade “Vodovoda i kanalizacije” na ovom lokalitetu, u ulici Kolodvorska, u blizini nekadašnje direkcije “Energoinvesta”.

Nakon početnih radova, već decenijama nije došlo do okončanja započete gradnje.

Danas usvojena Odluka predstavlja jedan od prvih koraka koji će ponovno građevinski “oživjeti ” ovaj prostor i to izgradnjom dugoočekivane nove zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Policijske uprave Novo Sarajevo.

Prema riječima ministra MUP-a KS Admira Katice, naredni koraci Vlade, Ministarstva i Zavoda za izgradnju podrazumijevaju rušenje postojeće građevinske konstrukcije i pokretanje gradnje potpuno novog objekta, površine cca 25 000 kvadratnih metara, sa brojnim namjenama potrebnim za optimalno funkcionisanje Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Općina Novo Sarajevo i resorno ministarstvo već su krenuli su ranije ozvaničili proces izgradnje nove zgrade MUP-a, a danas je skupština dala saglasnost o prijenosu imovine, što je bilo ključno kako bi se moglo krenuti sa fizičkim radovima – procesom čišćenja i rušenja objekta koji se već nalazi na parceli koja je predviđena za novu zgradu MUP-a.

“Uz velika odricanja, napore i zalaganja, naš trud se isplatio i priča izgradnje centralne zgrade MUP-a KS dobija svoj epilog. Naredni koraci nakon potpisivanja ugovora će biti finaliziranje drugih imovinsko-pravnih pitanja, a zatim rušenje postojećeg objekta”, dodao je resorni ministar.

Na ovom projektu uključeni su resorno ministarstvo, Zavod za izgradnju KS, Zavod za planiranje razvoja KS i Općina Novo Sarajevo.

Radio AS