Jednokratna novčana pomoć nezaposlenima biće isplaćena do 20. decembra

Kantonalne službe za zapošljavanje obavezane su da najkasnije do 21. novembra Vladi FBiH dostave zahtjeve za isplatu jednokratne novčane naknade, uz konačni popis njenih korisnika za koje imaju valjan podatak o transakcijskom računu. Novac će biti isplaćen do 20. decembra.

Na osnovu zahtjeva, Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade koji će biti uplaćen svakoj od kantonalnih službi za zapošljavanje, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Nadležna kantonalna služba za zapošljavanje će, najkasnije do 20. decembra ove godine, isplatiti jednokratnu naknadu uplatom na transakcijske račune korisnika.

Ako kantonalna služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogrešan broj računa ili je on u međuvremenu zatvoren), osoba koje polaže pravo na naknadu je dužna, najkasnije do 4. novembra dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi valjan podatak o svom transakcijskom računu, a ako to ne učini u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu.

Kantonalna služba za zapošljavanje obavezna je, najkasnije do 15. januara 2023. godine, vratiti sredstva koja ne budu utrošena za isplate naknada.

Izmijenjena Uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a ukupna sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade biće osigurana u Budžetu FBiH za 2022. godinu.

U obrazloženju izmjena navedeno je da je, nakon usvajanja paketa pomoći nezaposlenim osobama (Uredba o dopunama Uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena), iako su predviđeni duži rokovi za prikupljanje informacija o bankovnim računima nezaposlenih osoba, uočeno da kantonalne službe za zapošljavanje nisu u mogućnosti na vrijeme prikupiti potrebne informacije, odnosno da postoji veći broj nezaposlenih osoba koji u predviđenim rokovima neće uspjeti dostaviti tražene podatke.

Upravo zato je cilj izmjena Uredbe omogućavanje više vremena nezaposlenim osobama za pribavljanje neophodnih podataka, stoji u saopštenju.

Radio AS