Kabineti informatike u osnovnim i srednjim školama u Sarajevu dobijaju 900 novih računara

Kabineti informatike u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo uskoro će biti opremljeni sa novom opremom, nakon što je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS uspješno provelo javnu nabavku 900 novih računara i računarske opreme za 1.760 postojećih računara.

Radi se o do sada najvećoj nabavci, zahvaljujući kojoj učenici u KS više neće raditi na računarima starijim od 17 godina.

Prema riječima ministrice za odgoj i obrazovanje KS Naide Hota-Muminović, nakon analize iz 2021. godine utvrđeno je da u kabinetima informatike u svim školama u KS postoji 2.160 računara, od čega je prosječna starost 25% računara 17 godina, 42% prosječno je staro 12 godina, a 36% računara nabavljeno je nakon 2014. godine.

Stari računari sada će biti zamijenjeni novima, a naredne godine nabavka će biti upotpunjena kako bi kabineti informatike imali 100% ispunjenost tehničkih zahtjeva.

“Jasno je da sa ovakvim kapacitetima ne možemo pratiti savremene tokove digitalizacije i razvoja informatičke pismenosti, niti postizati strateške ciljeve u oblasti IT industrije u Kantonu Sarajevo. Naši učenici i nastavnici zaslužuju najbolje uvjete za učenje i podučavanje, a svako investiranje u obrazovanje društvu se mnogostruko vraća”, rekla je ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović.

Radio AS