Kanton Sarajevo sa 105.000 KM sufinansira projekte za mlade

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić potpisala je danas ugovore sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za „Sufinansiranje projekata za mlade udruženja/neprofitnih organizacija i projekata/programa studentskih organizacija iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu“.

Ukupno 105.000 KM iz Budžeta za ovu godinu bit će raspoređeno za sufinansiranje 51 projekta u čijem su fokusu mladi ljudi.

“Kroz ove projekte proširiće se znanja mladih o različitim interesantnim temama iz svijeta nauke, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulture, programiranja, umjetnosti i sporta. Također, određeni broj projekata se direktno tiče i nastoji unaprijediti položaj mladih sa teškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo. Mladim ljudima je neophodno da razvijaju različite socijalne, prenosive kompetencije koje mogu razviti kroz slobodne aktivnosti kojima rješavaju društvene probleme. Time se kod njih kreira podloga za aktivizam, kritički odnos prema onome što im se dešava, kao i poimanje okruženja na pravi način, kako bi mogli to okruženje mijenjati. U tom kontekstu se radujem realizaciji ovih projekata”, navela je ministrica Nikolić.

Istakla je da je ovo samo jedan od načina da se institucionalno odgovori na potrebe i probleme mladih, a koji su definisani Stategijom prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019-2023. godina.

“Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo će i u budućnosti aktivno sudjelovati i davati svoj maksimalni doprinos obezbjeđenju boljih uslova za mlade, kao i za mogućnosti njihovog napretka u različitim aspektima života. Sistemska i finansijska podrška je neophodna kako bi podržali njihovo učešće u javnom životu i stoga je naš cilj da se iz godine u godinu povećavaju budžetska sredstva za mlade”, dodala je ministrica.

Među odobrenim projektima koji su dobili finansijsku podršku, 30 je iz oblasti kulture i sporta, 12 iz oblasti obrazovanja i nauke, dva su iz oblasti socijalne brige, jedan iz domena zdravstvene zaštite, dva se odnose na aktivizam, te četiri na sigurnost mladih.

Radio AS