Kanton Sarajevo se zadužio 25 miliona eura za izgradnju tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat “Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica”.

Ministar finansija KS Emir Dedović je naveo da se Kanton zadužuje 25.000.000 eura na 15 godina s rokom otplate i tri godine grejs perioda.

Tvrdi da bi se uskoro moglo započeti s realizacijom jednog od najznačajnijih projekata koji se dugo zagovara te da je ovo zaduženje posljednji korak kada se govori o finansijskim sredstvima.

Zastupnik Stranke demokratske akcije (SDA) Haris Zahiragić negodovao je zbog novog zaduženja ističući da se ne zna ni koliko je sredstava utrošeno u rekonstrukciju postojeće pruge.

Tvrdi da proces rekonstrukcije treba biti transparentan te da ne može dobiti informaciju od ministra ni koja firma izvodi radove, ni ko je angažovao izvođače i podizvođače radova.

Također je naglasio da se u budžetu KS mogao naći novac za gradnju nove pruge, jer se u prošloj godini dalo 20 miliona KM kamata za kredite te da je iz prošle godine u tekuću preneseno 200 miliona KM.

Zastupnik Stranka za Bosnu i Hercegovinu Muamer Bandić je kazao da određeni podaci između Ministarstva i izvođača radova mogu biti zaštićeni ukoliko je SKS dalo ovlaštenje Ministarstvu, ali je Zahiragić istakao da Skupština KS nije odobrila nešto tako.

Zastupnik Socijaldemokratske partije Samir Avdić istakao je da je to istorijski projekat, te da se treba prekinuti s politiziranjem, jer će projekt olakšati kretanje mnogim ljudima.

Zastupnik SDA Faruk Kapidžić kazao je da je plan za izgradnju pruge Ilidža – Hrasnica ucrtan zbog prevoza radnika do fabrika, kojih više nema.

Također je dodao da je ucrtan i plan za izgradnju pruge Nedžarići – Dobrinja, gdje danas živi pet puta više stanovnika te da bi se pruga zbog dužine izgradila četiri puta brže.

Kapidžić tvrdi da vlast u KS ne gleda isplativost projekta, jer planira na kraju pruge u Hrasnici izmjestiti remizu kako bi zemljište, na kojem se sada nalazi taj objekat, prodali za izgradnju zgrada.

(Fena)

Radio AS