MUP Kantona Sarajevo radi na uspostavi Helikopterske jedinice, izdvojena tri prioriteta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo razmatra modernizaciju i poboljšanje svojih jedinica te je tako u planu uspostava Helikopterske jedinice MUP-a KS.

Naime, danas je u prostorijama MUP-a KS održan je sastanak radne grupe za uspostavu Helikopterske jedinice MUP-a KS.

Tri su pitanja prioritetna: izgradnja hangara, osposobljavanje kadra i nabavka letjelice.

Članovi ovog radnog tijela svakodnevno rade na obezbjeđivanju uslova za provedbu svih planiranih aktivnosti u vezi s formiranjem Helikopterske jedinice.

“Važno je naglasiti da je riječ o projektu na čijoj realizaciji se aktivno radi već nekoliko godina, a sve s ciljem što kvalitetnijeg ispunjavanja svih preduslova za punu funkcionalnost Helikopterske jedinice”, navodi se u saopćenju MUP-a KS.

U narednom periodu, fokus je na kupovini zemljišta i pripremi hangara, kao i pratećih objekata za stacioniranje ove jedinice, zatim testiranje i obuku kandidata te u konačnici kupovinu letjelice.

Radio AS