Kanton Sarajevo uvodi sankcije za nasilje na internetu i pooštrava borbu protiv prosjačenja

Vlada Kantona Sarajevo je danas utvrdila Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Kantona Sarajevo.

Prema obrazloženju ministra unutrašnjih poslova KS Admira Katice, osnovna novost koju donosi ovo zakonsko rješenje jeste borba protiv nasilja na internetu, odnosno u online svijetu.

“Prvi put u Kantonu Sarajevo smo propisali kao prekršaj, odnosno definisali kao javno mjesto, i djelovanje na internetu. Dakle, kada neko bude prijetio, nasilnički se ponašao na internetu, u budućnosti će moći biti prekršajno sankcinoniran, ako je to radio na području KS ili ako je posljedica nastupila na području našeg kantona. Posebno smo ponosni na ovu novu odredbu zakona”, objasnio je ministar Katica.

Kako je dodao, Nacrtom je predviđen i efikasniji obračun s organizovanim kriminalom vezanim za prosjačenje.

“Novim odredbama, pored toga što, kao i do sada, kažnjavamo lica koja prosjače u Kantonu Sarajevo, a koja su ustvari žrtve trgovine ljudima, prekršajno će moći biti sankcionisane i osobe koje misleći da čine dobro dajući milostinju onima koji prose, zapravo nesvjesno podupiru organizovani kriminal”, naveo je ministar Katica.

Kako je zaključio, pooštrena je i kaznena politika, odnosno povećan je raspon kazni za počinjenje prekršaja u KS, kada su u pitanju takozvane “klasične”, a uvedene su i za one počinjene u on-line sferi.

Radio AS