Kanton Sarajevo vratio vlasništvo nad imovinom Famosa, osim poslovne zgrade

U okviru masovne privatizacije predratnih privrednih giganata, privatizovano je i dioničko društvo „Famos Holding“ Sarajevo u kojem je do privatizacije udio državnog kapitala iznosio 56 % od ukupnog kapitala ovog preduzeća.

„Famos Holding“ privatizovan je 20. oktobra 2010. godine, a zbog nepreciznog ugovora o privatizaciji Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je na Općinskom sudu Sarajevo, pokrenulo postupak povrata državne imovine. 

Epilog ove dugogodišnje priče je Rješenje Općinskog suda u Sarajevu prema kojem se na osnovu Sudske nagodbe od 06. jula 2021. godine, državna imovina vraća vlasniku, odnosno upisuje u zemljišne knjige kao vlasništvo Kantona Sarajevo.

„Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo nam je dostavilo Rješenje Općinskog suda u Sarajevu o uknjižbi prava vlasništva nad imovinom nekadašnjeg privrednog giganta. Naime, nakon više od četiri godine, zahvaljujući angažmanu Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, Kanton Sarajevo vratio je vlasništvo nad više od 300 nekretnina približne površine 200.000 kvadratnih metara“, istakao je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.

Ovom Sudskom nagodbom desetina stambeno – poslovnih zgrada, gradilišta, ekonomskih dvorišta, šuma, livada, njiva, pašnjaka i voćnjaka vraćeno je u vlasništvo Kantona Sarajevo, dok je sadašnji vlasnik, „Famos“ d.d. Sarajevo, zadržao poslovnu zgradu i prateće objekte u sklopu dvorišta ove poslovne zgrade, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

tvsa.ba

Radio AS