Kanton Sarajevo: Zatražen pojačani inspekcijski nadzor nad skladištenjem čvrstih goriva

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo zatražilo je pojačani inspekcijski nadzor nad distributerima koji prodaju čvrsta goriva za loženje na području kantona.

Od Tržišno-turističke inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove zatraženo je da nadzor bude usmjeren na uslove skladištenja svih čvrstih goriva i zaštitu od atmosferskih utjecaja, u skladu sa Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka.

Iz Ministarstva navode da su visoke emisije zagađujućih materija u zrak iz malih postrojenja za sagorijevanje i kućnih ložišta posljedica kvaliteta goriva koje se upotrebljava, ali i njegove nabavke s prodajnih lokacija koje često ne ispunjavaju propisane uvjete za skladištenje ogrjeva.

“Prodajne lokacije su često neuređene, pa bi kontrolu trebalo izvršiti i sa stanovišta poštivanja Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga kojima je propisano da su skladišta u pravilu zatvorena, a iznimno, ako to vrsta robe ili klimatski uslovi dopuštaju, mogu biti natkrivena ili otvorena. Imajući u vidu da procent vlažnosti npr. ogrjevnog drveta izuzetno utiče na efikasnost sagorijevanja, a samim tim rezultira visokim emisijama lebdećih čestica PM10 i PM2,5 koje su najveći uzročnik zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, važno je da nadzor bude detaljan, te da se po potrebi inicira i uključenje drugih nadležnih inspekcija, kako je to predviđeno i Zakonom o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH”, zatraženo je iz Ministarstva.

Ističu da je praksa izdavanja općinskih dozvola za rad skladišta problematična i neujednačena, što je posljedica neuređenosti u ovoj oblasti.

Radio AS