Kantonalno ministarstvo neće preispitivati okolinsku dozvolu izdatu za gradnju kod aerodroma

Ministarstvo komunalne privrede, inftrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS odgovorilo je na zahtjev grupe građana za preispitivanje Okolinske dozvole za izgradnju pumpe Hifa-oil u blizini sarajevskog aerodroma.

Podsjećamo, peticiju da se zaustavi gradnja potpisala je 1.491 osoba.

Kako su istakli u Ministarstvu, Okolinska  dozvola je pravomoćna i u daljnjem postupku se mogu koristiti samo vanredni pravni lijekovi. Ovaj organ po službenoj dužnosti može pokrenuti obnovu postupka, ukoliko sazna za nove činjenice. Pod novim činjenicama smatraju se samo one koje su postojale u vrijeme vođenja redovnog postupka, ali se u toku postupka za njih nije znalo.

Imajući u vidu da je prilikom izdavanja Okolinske dozvole Hifa-oil imao sve potrebne dozvole koje su zakonom obavezne, da bi došlo do obnove postupka po službenoj dužnosti, potrebno je da prethodno budu poništeni vodni akti, na osnovu kojih je izdata okolinska dozvola ili da posjeduju akt koji dokazuje da je gradnja predmeta Okolinske dozvole od 08.07.2021. godine zabranjena, što bi bio krucijalan dokaz za obnovu postupka.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je dana 10.11.2021. godine dala Informaciju o utvrđenom stanju vezano za izgradnju poslovnog kompleksa investitora Hifa-oil, broj UP-1-14-04-21 21855/21, u kojem između ostalog navode da, prema članu 15. Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (“Službene novine Grada Sarajeva”, broj 2/87) koji propisuje određene zabrane i naredbe za izvođenje aktivnosti u III vodozaštitnoj zoni, nema zabrane gradnje u istoj.

Dalje navode da je važno naglasiti da ova Odluka nikad nije usklađena sa novim zakonskim propisima i da je i dalje na snazi prema pribavljenom stručnom mišljenju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u svrhu postupanja pri vršenju inspekcijskog nadzora na lokalitetu vodozaštitne zone Sarajevsko polje.

Također, smatraju da Zakon o vodama iz 1975. godine, koji je propisivao zabranu gradnje skladišta za smještaj nafte i njenih derivata drugih materijala koji bi mogli uticati na režim voda na području treće vodozaštitne zone više nije na snazi, s obzirom da je isti derogiran Zakonom o vodama (“Službene novine FBiH”, broj 18/98), i to članom 242. u kojem stoji da “danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije prestaje primjena Zakona o vodama koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije”.

“Iz svega navedenog proizilazi da se nisu stekli uslovi za obnovu postupka jer ne posjedujemo dokaz da je gradnja predmeta Okolinske dozvole, broj 05-19-14032/20 od 08.07.2021. godine zabranjena”, navedeno je.

tvsa.ba

Radio AS