Katica i Kosovac ozvaničili uspostavu info-platforme za razmjenu podataka između MUP-a i ZZO-a

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica posjetio je danas Zavod zdravstvenog osiguranja KS i u razgovoru s direktorom ovog zavoda Muamerom Kosovcem ozvaničio uspostavu info-platforme koja će podrazumijevati realizaciju novog načina saradnje ove dvije institucije.
 
U pitanju je implementacija platforme koja automatski kreira radne liste zahtjeva za dostavu zapisnika o pojedinim slučajevima kreiranim u MUP-u KS, a koja podržava kompletan menadžment svih slučajeva, u različitim statusima i dovodi do jednostavnijeg radnog toka, te ekspeditivnije razmjene podataka iz baza ovih institucija.

Platforma omogućava građanima Kantona Sarajevo da u budućnosti više ne trebaju donositi papirne potvrde ili papirne doznake u MUP KS.

“Cilj ovog procesa informatizacije je uspostavljanje jednostavnijeg sistema razmjene podataka naših institucija, a sve zbog bržeg, jednostavnijeg i sigurnijeg protoka informacija, te u konačnici zaštite prava osiguranika, odnosno građana Kantona Sarajevo”, kazao je ovim povodom direktor Kosovac.

Ministar Katica je istakao kako je ovo još jedan od niza procesa digitalizacije poslovanja MUP-a KS.

“Dobre namjere, inovativnost rukovodilaca institucija i opredijeljenost ka saradnji u svim segmentima društva, doprinosi unapređenju zdravstvenog i sigurnosnog ambijenta za građane Kantona Sarajevo”, naglasio je ministar Katica.

Radio AS