KCUS nabavio dva linearna akceleratora i 3T MRI aparat

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) nabavio je dva nova linearna akceleratora za onkološke pacijente i jedan Tesla MRI aparat za potrebe Klinike za radiologiju, kao i nastavak izgradnje Centralnog medicinskog bloka (CMB), etaže 11 i 12, ali i sedme tzv. tehničke etaže čija je izgradnja preduslov za izgradnju cijelog CMB.

Kako su rekli, nabavkom dva nova linearna akceleratora 2023. godine (Versa HD i Harmony) omogućen je izvrstan radioterapijski tretman za veliki broj pacijenata Iz cijele BiH ravan tretmanima vrhunskih radioterapiskih centara u svijetu.

Napredne radioterapijske tehnike omogućavaju da pacijenti dobijaju potpunu radioterapijsku uslugu. Kapacitet usluga će biti povećan sa dosadašnjih 100 dnevno na 150 do 180 pacijenata, sa izvrsnim kvalitetom zračenja.

Aparat 3T MRI Vantage Galan donosi savršeno oštru i pouzadnu sliku neophodnu za pravilnu dijagnostiku, iznimno ugodan, sa skraćenim vremenom pregleda, što je pogodno i za klaustrofobične i uplašene pacijente.

Prema riječima Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a, na ovaj način učinjen je ogroman iskorak i napredak u dijagnostici i radioterapiji.

“KCUS smo 2016.godine zatekli u potpunom rasulu, sa dotrajalim i pokvarenim aparatima, praznom kliničkom apotekom i bez osnovnih sredstava za rad i liječenje bolesnika, sa ogromnim, a neopravdanim dugovanjima. Zajedničkim trudom uspjeli smo popraviti stanje i danas s pravom kažemo da smo najbolji zdravstveni centar u našoj zemlji i ozbiljni konkurenti i velikim centrima u regionu. 3T magnet spada u kategoriju najsofisticiranijih ove vrste. Sa ovim aparatom pružićemo najbolju dijagnostičku obradu bolesnika na Klinici za radiologiju. Također ćemo skratiti listu čekanja. Poznato je da KCUS zbrinjava najteže bolesnike iz cijele FBiH, a nerijetko i iz manjeg BH.entiteta”, ističe Izetbegović.

Naglasila je da je izrazito ponosna na sve što je urađeno u proteklih osam godina u KCUS-u.

“Klinički centar je danas potpuno finansijski stabilna ustanova koja raspolaže izrazito kvalitetnim kadrom, dijagnostičkom i terapijskom opremom. Značajno smo unaprijedili kvalitetu zdravstvenih usluga u svim segmentima našeg rada, o čemu najbolje svjedoče zadovoljni pacijenti. Nabavkom nove opreme i ciljanom edukacijom proširili smo dijapazon zdravstvenih usluga, čime smo doprinijeli smanjenju broja izmještanja na liječenje izvan naše zemlje. Svrstali smo se svojim kvalitetom među najbolje zdravstvene ustanove u regiji”, dodaje Izetbegović.

Radio AS