KCUS: Nedostaje nam citostatika i biće još gore, za sve je kriv ZZOiR

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu obavijestio je javnost o iznimno bitnim činjenicama u vezi sa nedostatkom citostatika neophodnih za liječenje onkoloških pacijenata.

“Klinički centar Univerziteta u Sarajevu zaprimio je internu zabilješku Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (ZZOiR) sa sastanka Grupe za praćenje realizacije zaključenih ugovora vezanih za lijekove koji se finansiraju od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, održanog 15.02.2023. godine, na osnovu koje se objektivno konstatuje da prijeteća deficitarnost lijekova može dovesti do ozbiljnog poremećaja u optimalnom tretmanu onkoloških pacijenata”, naveli su.

I ranije je KCUS obavještavao javnost da ZZOiR ne dostavlja potrebne citostatike za liječenje onkoloških pacijenata u KCUS.

“Obavještavamo javnost da je nedostatak citostatika evidentan i da traje relativno dugo, a da citostatike može nabavljati isključivo Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH”, upozorili su.

Dalje saopćavaju da Klinički centar Univerziteta u Sarajevu u potpunosti razumije strahove i poteškoće onkoloških bolesnika i njihovih porodica, te ih moli da se za sve nejasnoće i nedostatak citostatika obraćaju direktno ZZOiR FBiH, jer su oni jedina ustanova ovlaštena i nadležna za nabavku istih.

“Bez obzira na činjenicu da smo u KCUS-u napravili Dnevnu onkološku bolnicu, da radimo u više smjena kako bismo onkološkim bolesnicima pružili adekvatnu i neophodnu uslugu, ZZOiR FBiH već duži vremenski period ne isporučuje neophodne citostatike čime nas onemogućava u našem radu i liječenju onkoloških bolesnika. Suosjećajući sa našim pacijentima i želeći da im pružimo punu uslugu smatramo da je neophodno da znaju da su nam u ovakvim slučajevima ‘vezane ruke’ i usprkos stručnoj spremnosti i dobroj volji”, naveli su.

Na kraju navode da su na KCUS-u veoma zabrinuti saznanjem da će situacija sa nabavkom citostatika od ZZOiR FBiH biti još gora nego do sada.

Radio AS