Nastavlja se dopunska eksproprijacija terena za dionicu autoputa Tarčin – Ivan

Javno preduzeće Autoceste FBiH objavilo je javni oglas zbog sporazumnog pribavljanja nekretnina na trasi dionice autoputa između Tarčina i Ivana.

“Javno preduzeće Autoceste FBiH Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Tarčin – Konjic na Koridoru 5C, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH”, stoji u oglasu.

Radi se o dopunskoj eksproprijaciji u svrhu osiguranja pristupnih puteva za parcele koje su ostale odsječene nakon postupka eksproprijacije i izgradnje poddionice Tarčin – Ivan.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Tarčin – Konjic na Koridoru 5C, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH.

Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa od 24. novembra 2022. godine utvrđen je javni interes za izgradnju dionice Tarčin – Konjic na Koridoru 5C.

Podsjetimo da je u septembru prošle godine puštena u promet dionica autoputa od Tarčina do Bradine, koja je duga nešto manje od 7 kilometara, uključujući novi tunel Ivan.

Radio AS