KCUS: U funkciji najsavremeniji linearni akcelerator za onkološke pacijente

U prostorijama Klinike za onkologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) instaliran najsavremeniji linearni akcelerator Versa HD za onkološke pacijente, a ubrzo se očekuje montaža i drugog Harmony aparata.

Ovo je prvi put da KCUS raspolaže sa ovako sofisticiranom opremom za onkološke pacijente.

Versa HD i Harmony su zadnja generacija linearnih akceleratora koji se koriste u radioterapiji za tretman različitih vrsta tumora. Oba uređaja nude visoku preciznost, fleksibilnost u tretmanu i brzinu doziranja, pružajući pacijentima optimalnu terapiju uz minimalne nuspojave.

U toku je intenzivna edukacija kompletnog osoblja od strane inostranih stručnjaka za kliničku primjenu aparata i prateće visokosofisticirane radioterapijske opreme.

Ova vrsta radioterapijske usluge pružat će se za duplo više pacijenta nego do sada, čime ćemo znatno smanjiti listu čekanja za početak tretmana.

Onkološki pacijenti u KCUS-u imat će najbolji tretman u skladu sa protokolima liječenja koji se primjenjuju u svijetu.

Prema riječima doktorice Velde Smajlbegović, šefice Odjela radijacijske onkologije, nabavkom novih radioterapijskih aparata i kompletne opreme, radioterapija u KCUS i BIH se znatno unaprijedila i približila svim velikim svjetskim radioterapijskim centrima.

“Uspjeh ne bi bio moguć bez apsolutne podrške menadžmenta KCUS koji nam pruža svakodnevnu podršku za kontinuirane edukacije naših uposlenika te daljem napretku u brizi za pacijente sa malignim bolestima kroz razvoj novih projekata i nabavku novih aparata i opreme”, rekla je Smajlbegović.

Kako kaže doc. dr. Pilav, v. d. direktora KCUS, nabavka dijagnostičke i terapijske opreme u KCUS vrši se shodno listi prioriteta.

“Završena je instalacija najsavremenijeg lineranog akceleratora koji će pacijentima omogućiti najbolji onkološki tretman. Očekujemo da će biti pružen izvrstan radioterapijski tretman za veliki broj pacijenata iz cijele BiH ravan tretmanima vrhunskih radioterapiskih centara u svijetu. Napredne radioterapijske tehnike omogućavaju da pacijenti dobijaju potpunu radioterapijsku uslugu, sa izvrsnim kvalitetom zračenja. O našem uspjehu na Klinici za onkologiju najbolje govori procentualni porast preživljavanja pacijenata bolesnih od malignih bolesti. Trenutno imamo problem sa nedostatakom manjeg broja citostatika koje KCUS nažalost, ne može nabavljati ali zajedno sa svim nadležnim institucijama radimo na prevazilaženju tog problema”, rekao je Pilav.

U martu ove godine onkološka terapijska usluga pružena je za 1.772 pacijenta, a u aprilu za 2.062 bolesnika, od kojih samo nekolicini nisu mogli pružiti onkološki tretman zbog nedostaka nekih od citostatika.

Radio AS