KJKP Park će angažovati 200 nezaposlenih na komunalnim poslovima

Program “Javni radovi” još jedan je projekat na koji će se preduzeće “Park” prijaviti i ove godine, te kao poslodavac, putem Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, zatražiti angažman 200 nezaposlenih u ovom preduzeću na komunalnim poslovima, potvrdila je Feni stručna saradnica za informisanje KJKP “Park” Aldijana Hamza. 

S obzirom na to da je sezona hortikulturnih poslova u toku, a da se svake godine određeni broj ljudi  angažuje kroz slične programe, iz KJKP “Park” pozivaju zainteresovane da im se jave, upišu na spisak zainteresovanih i da dostave potrebnu dokumentaciju kako bi ove godine spremni dočekali početak “Javnih radova”.

“Preduzeće Park poziva sve zainteresovane, koji su nezaposleni i nalaze se na evidenciji Službe za zapošljavanje KS, odnosno Biroa, da se od danas pa nadalje počnu prijavljivati u preduzeće Park, svakim radnim danom u periodu od 09.00 do 15.00 sati, u ulici Patriotske lige 58 i svoje podatke za upis na spisak zainteresovanih predaju na protokol Preduzeća”, kazala je Hamza.

Prijava na spisak zainteresovanih za program “Javni radovi” u preduzeću Park treba da sadrži: potvrdu o evidenciji na Birou, kopiju lične karte i kontakt podatke.

“Prilikom formiranja spiska, nakon što počne realizacija Programa, shodno prijavama biće pozivani na angažman i upućeni u naše radne jedinice koje imamo u šest opština na području KS”, kazala je Hamza.

Služba za zapošljavanje KS raspisala je javni poziv za poslodavce koji je otvoren do posljednjeg dana maja, a preduzeće “Park” svoju aplikaciju za 200 sezonskih ljudi već je pripremilo i predaće je ovih dana.

“Ukoliko nam se u preostalim danima maja i početkom juna javi dovoljan broj ljudi, prva grupa će odmah, ukoliko Služba za zapošljavanje KS dodijeli taj program, između ostalih i preduzeću ‘Park’, i čim počne njegova realizacija, biti pozvani i angažovani na poslovima zaštite komunalne čistoće na javnim zelenim površinama u KS”, kazala je Hamza.

Nakon prve grupe, kako bude isticao angažman, biće pozvani i oni koji nam se prijave u međuvremenu, pošto će se program “Javni radovi” realizovati tokom cijele sezone, do kraja oktobra. 

“Javni radovi ove godine mjesečno za angažman nezaposlenim donosi novčanu nadoknadu u iznosu od po 900 KM, a preduzeću ‘Park’, kao i drugim poslodavcima da usljed povećanog obima posla tokom sezone, brže i efektivnije realizuju svoje djelatnosti i poslove na terenu”, kazala je Hamza.

Radio AS