Predstavnici Vlade KS i pravosuđa o unapređenju naplate komunalnih usluga

Predstavnici Ministarstva pravde i uprave, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine i Općinskog suda u Sarajevu održali su sastanak s ciljem revidiranja Akcionog plana Vlade KS iz 2017. godine o mjerama i aktivnostima za unapređenje naplate komunalnih usluga.

Općinski sud u Sarajevu je iznimno opterećen velikim brojem neriješenih sudskih predmeta zbog naplate računa javnih preduzeća, a koji čine više od 95 posto svih predmeta na izvršnom odjeljenju.

Rješavanje ovog dugogodišnjeg problema koji crpi brojne resurse i sredstva, a koja nerijetko premašuju iznos potraživanja, zahtjeva koordiniran i interresorni pristup, zbog čega je 2017.godine izrađen akcioni plan koji sadrži 51 mjeru, od čega je u proteklom periodu manji broj realiziran.

Sastanak je održan s ciljem sagledavanja postignutih učinaka na temelju navedenog plana, te njegove revizije i određivanja prioriteta između mjera, kako bi se u što kraćem periodu u ovoj oblasti postigao dodatni pomak.

Kao jedan od osnovnih prioriteta identificirana je potreba ažuriranja baza pri komunalnim preduzećima o naplaćenim uslugama, kako bi se spriječilo da se na sudu formiraju predmeti za naplatu potraživanja koja su dužnici u međuvremenu dobrovoljno izmirili.

Istaknuta je potreba osiguranja prostora u koji bi se mogli smjestiti oduzeti predmeti, te vršiti njihova prodaja. Određen je rok od 15 dana za reviziju Akcionog plana, koji će ponovo biti upućen Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.

Također je usuglašen mehanizam koordinacije i praćenja izvršenja mjera iz Akcionog plana, kroz redovne sastanke i sistem praćenja implementacije usaglašenih mjera. 

Radio AS