KJKP “Rad” će ukloniti napuštena vozila sa garaže na Dobrinji 1

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović i pomoćnik ministra Muhamed Bekto održali su danas sastanak sa Upravom KJKP “Rad”.

Uprava preduzeća upoznala je ministra sa aktivnostima koje realizuje “Rad” sa Češkom razvojnom agencijom (People In Need), u sklopu kojih se u novembru očekuje dopremanje dodatne infrastrukture od 1.000 reciklažnih kontejnera, 5.000 kanti i 2.000 kompost-kontejnera namijenjenih za individualne stambene objekte.

Građani će imati mogućnost da pored reciklažnih sirovina izdvajaju i zeleni otpad iz bašti, voćnjaka i vrtova, te proizvode kompost koji će koristiti kao prirodno đubrivo za uređenje svojih vrtova.

Planirano je i dopremanje opreme koja će biti instalirana na reciklažno dvorište na području jedne od općina u Kantonu Sarajevo.

Dogovoreno je da se u narednom periodu ugrade rampe na garaže koje se nalaze u Saraj Polju u vrijednosti od 100.000,00 KM.

Do kraja 2022. godine planirano je da bude otvoren Centar za potrošače u krugu preduzeća “Rad” u ulici Paromlinska br. 57. Vrijednost projekta je 203.000 KM.

Prošloga mjeseca raspisan je i tender za sanaciju pet garaža u naselju Saraj Polje, koja će biti obavljena nakon okončanja tenderske procedure.

Najavljeno je i da se kreće sa uklanjanjem neregistrovanih, napuštenih i havarisanih vozila sa garaže br. 1, u ulici Bulevar Mimara Sinana u naselju Dobrinja I, Općina Novi Grad Sarajevo koja su uklonjena ranije, kako bi građani garažu mogli koristiti.

Obavjestili su građane da će ponovo biti pokrenuta akcija uklanjanja neregistrovanih, napuštenih i havarisanih vozila sa javnih površina, o čemu će više informacija biti poznato u nekoliko narednih dana.

Podsjećamo, na garaži javnog preduzeća “Rad” u naselju Dobrinja I već mjesecima se nalaze vozila koja su ranije uklonjena sa javnih površina.

Radio AS