Kolegij Skupštine KS: Za 18. i 19. april zakazan nastavak Treće i održavanje Sedme sjednice SKS

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo dogovorio je danas da se u utorak,18. aprila 2023. godine, održi nastavak Treće radne sjednice Skupštine KS, a dan kasnije u srijedu, 19. aprila, i redovna Sedma radna sjednica KS. 

Preostale tačke Dnevnog reda Treće sjednice su:

4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći-skraćeni postupak;
5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu;
6. Prijedlog zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo;
7. Prijedlog zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica;
8. Nacrt zakona o sportu Kantona Sarajevo;
10. Prijedlog odluke o proglašenju temeljnih udruženja kulture naroda Bosne i Hercegovine od posebnog interesa za Kanton Sarajevo;
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o poklonu između HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Himze Polovine br. 13 i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS;
12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekt „Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica”;
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu”;
14. Nacrt privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”.

Narednog dana, u srijedu, 19.04.2023. godine, biće održana Sedma radna sjednica Skuštine sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori;
2. Verifikacija odluka Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;
3. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice, odnosno preimenovanje ulice na području općine Novo Sarajevo;
4. Prijedlog odluke o davanju naziva cesti na području općine Stari Grad Sarajevo;
5. Prijedlog odluke o davanju naziva dijelu ulice na području općine Centar.

Materijali za tačke dnevnog reda obje sjednice dostupni su na web stranici https://skupstina.ks.gov.ba/.

Radio AS