Okerić i eksperti o mogućnostima reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije Sarajeva

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić razgovarao je sa naučnim istraživačima koji su učestvovali u pripremi Međunarodne naučne konferencije: političko-pravni i zakonski položaj Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini – mogućnosti reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije, a koje je koje je predvodio prof.dr. Mirko Pejanović.

Ovom prilikom, predsjedavajući Okerić je rekao svojim uvaženim gostima kako Skupština Kantona Sarajevo prihvata sve dobre prijedloge koji dolaze iz naše društvene zajednice, jer je aktuelnom sazivu zajednički cilj unapređenje bilo kojeg segmenta društva.

“Pogotovo smo raspoloženi da razgovaramo kako i na koji način da unaprijedimo naše decentralizovano uređenje i političko-pravni zakonski položaj Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u Bosni i Hecegovini. Zahvaljujem se našim gostima, uvaženim profesorima na uloženom trudu, a Skupština i Vlada Kantona Sarajevo će u narednom periodu pokrenuti aktivnosti za sagledavanje mogućnosti reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije”, rekao je Okerić.

Kako je istakao profesor Pejanović, današnji sastanak je bio posvećen i upoznavanju sa zaključcima i preporukama Međunarodne naučne konferencije iz prošle godine koja je održana na Akademiji nauka i umjetnosti BiH na temu ustavno – pravnog i zakonskog položaj Grada Sarajeva s mogućnošću reforme u domenu njegovih nadležnosti i njegove teritorijalne organizacije. 

“Mi smo na ovom sastanku ponudili naše završne dokumente, zbornik ove konferencije i prijedloge konferencije očekujući mogućnost da predsjedavajući Okerić inicira razgovore sa vladajućim strankama u Kantonu Sarajevo, u Skupštini i Vladi KS za pripremu i provođenje reformi za šta su naučnu osnovu dali zaključci ove konferencije”, precizirao je profesor.

Ekspert za oblast ustavnog prava Kasim Trnka kazao je kako se danas desio jedan jedinstven primjer u našoj političkoj i društvenoj praksi, jer su ljudi koji nose odgovornost vlasti pokazali interes da se upoznaju s rezultatima naučnog istraživanja, kao i da procjene koliko će ta naučna istraživanja biti implementirana u političkoj aktivnosti. 

Amir Vuk Zec, kao član Akademije koja djeluje pri Sekciji umjetnika, kazao je nakon sastanka da je pitanje Sarajeva i pitanje identiteta svih nas. 

“Upravo u tom traženju identiteta grada, kao što sam i u našem razgovoru rekao – da je grad u stvari atraktor, prethodnik svih nacija, zbog čega bi sve politike, pa i ova trenutna, ali i one buduće trebale da vode računa o tom prostoru koji sve nas definiše. Zato definicija Sarajeva koja je trenutno nejasna je potreba svih nas radi uspostavljanja našeg identiteta za budućnost”, zaključio je Vuk Zec.

Radio AS