Kolegij utvrdio datume održavanja Prve i Druge sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo, kojim je predsjedavao predsjedavajući Skupštine Elvedin Okerić, održao je danas svoju prvu sjednicu na kojoj je dogovoreno da se Prva radna sjednica Skupštine KS održi 28. decembra 2022. godine.

Na dnevnom redu ove sjednice naći će se Odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 1.1. 2023. do 31. 3. 2023. godine.

Kako je danas najavljeno, na istoj sjednici će se kao dopuna dnevnog reda, razmatrati i Odluka o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS čime će se steći uslovi za održavanje i Druge radne sjednice Skupštine KS koja je zakazana za 30. decembar 2022. godine.

Pred zastupnicima će se na Drugoj radnoj sjednici naći:

– Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe“ kao Prodavca/investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao Kupca/udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 11 stambenih jedinica za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija;

– Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može u ime Kantona Sarajevo pristupiti potpisivanju ugovora za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima braniteljske populacije koji će biti zaključeni između Kantona Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo kao Prenosioca i trenutnih korisnika stanova kojim su dodijeljeni stanovi na korištenje, kao sticalaca;

– Prijedlog Odluke kojom se Kantonu Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o kupoprodaji nekretnina koji će biti zaključen između Beganović (Srđan) Anke kao Prodavca i Kantona Sarajevo, kao Kupca, kojim se kupuje objekat „Kon-Tiki“ sa pripadajućim zemljištem i nekretninama u Vogošći, ukupne vrijednosti od 750.000,00 KM, a u svrhu stavljanja u funkciju i preuređenja u spomen obilježje – Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine;

– Prijedlog Odluke o proglašenju boračkih udruženja, organizacija i saveza od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.

Radio AS