Komunalni projekti subvencioniranja: Mali interes za ugradnju kalorimetara i priključke na plinsku mrežu

Iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo saopštili su da građani nisu imali veliki interes za ugradnju kalorimetara, kao ni za priključivanje na plinsku mrežu.

Napomenuli su da su u saradnji sa kantonalnim preduzećima Toplane i Sarajevogas proveli aktivnosti za ugradnju kalorimetara i za nove plinske priključke.

Kako su istakli, poslije raspisanih javnih poziva za subvencioniranje ugradnje kalorimetara na jednocijevne sisteme grijanja Toplana, ukupan broj onih koji su iskazali potrebu za ugradnju kalorimetara je 400 domaćinstava. Kada je riječ o plinskim priključcima, broj prijavljenih domaćinstava iznosi 30, a javni poziv za prijavu otvoren je do 27. juna ove godine.

U Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevu su navedene aktivnosti ocijenili kao relativno uspješnim, posebno one koji se odnose na ugradnju kalorimetara, jer je broj domaćinstava koja na jednocijevnom sistemu grijanja imaju mogućnost ugrađivanja 9.000. Podsjetili su da su se na prošli javni poziv prijavila samo dva domaćinstva.

“Želimo naglasiti da će svima onima koji su iskazali interes i predali aplikaciju za ugradnju kalorimetra biti ugrađen u narednom periodu, a aktivnost ministarstva i Toplana će biti nastavljena o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena”, naveli su.

Prema mišljenju nadležnih, građani, osim u deklarativnom smislu, nisu pokazali tako veliki interes za ugradnju kalorimetara, jer su sredstva bila osigurana za sufinansiranje ugradnje kalorimetara za 1.000 domaćinstava. Najavili su da će i dalje provoditi ove aktivnosti, jer cilj je da što više građana plaća toplotnu energiju po količini potrošene toplotne energije, a ne po kvadratnom metru.

Mali broj prijavljenih za nove plinske priključke, kako su konstatovali, još jedan je pokazatelj ocjene i stavova ovog ministarstva da zbog visoke cijene plina građani nemaju želju za uvođenjem ovih priključaka.

Kako su poručili iz resornog ministarstva, politika koju provodi snabdjevač plinom nije odgovarajuća trenutku u kojem živimo, a to će pokazati i naredna sezona grijanja kada će kvalitet zraka biti vidljiv rezultat ovakve politike.

Radio AS