Koncert povodom Dana Muzičke akademije UNSA 20. maja u Zemaljskom muzeju BiH

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, kao najstarija muzička visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini, naredne godine slavi 70. godišnjicu osnivanja. U duhu ovog velikog jubileja koncipiran je program ovogodišnjih Majskih muzičkih svečanosti u okviru kojih će biti obilježen Dan Muzičke akademije UNSA.  

Na ovaj značajan dan, u ponedjeljak, 20. maja, u Zemaljskom muzeju BiH bit će upriličen koncert Orkestra MAS koji će pod dirigentskim vodstvom Emira Mejremića, profesora na Odsjeku za dirigovanje MAS, izvesti Jazz suitu br. 1 D. Šostakoviča, Serenadu za gudački orkestar u g molu V. Kalinnikova i Simfoniju br. 1, op. 21 u C duru L. van Beethovena.

Ulaz je slobodan.

Emir Mejremić, dirigent. Dodiplomski studij završio je na Odsjeku za dirigovanje na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, pod mentorstvom prof. Darinke Matić–Marović i prof. Ognjena Bomoštara (2011) kod kojeg je 2012. magistrirao na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Trenutno je student doktorskog studija iz oblasti orkestarskog dirigovanja Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u sklopu kojeg istražuje nove dirigentske tehnike u interpretaciji savremene umjetničke bosanskohercegovačke muzike. Zaposlen je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u zvanju docenta.

U toku umjetničke karijere realizirao je brojne projekte sa sljedećim orkestrima, horovima i ansamblima: Sarajevskom filharmonijom, Kamernim orkestrom Muzički dijalog za 10, Banjalučkom filharmonijom, Simfonijskim i Gudačkim orkestrom Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Simfonijskim orkestrom Akademije umjetnosti Banja Luka, orkestrom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, horom Pontanima, horom Beyachad, horom Slovenskog društva Ivan Cankar MEPZ Camerata Slovenica. Kao dirigent učestvovao je u premijernim izvedbama brojnih djela kompozitora Dalibora Đukića, Ališera Sijarića, Hanan Hadžajlić, Dine Rešidbegovića, Igora Karače, Svjetlane Bukvić, Tonija Toplana, Dražena Kosorića, Mladena Jankovića, Hajrudina Muhića, kao i vlastitih kompozicija.

Orkestar Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu stalni je ansambl koji okuplja sve studente instrumentalnih odsjeka u okviru nastave iz predmeta Orkestar na Odsjeku za dirigovanje. Repertoar Orkestra MAS obuhvatio je kapitalna historijska djela kao što je Fantastična simfonija (H. Berlioz), Simfonija br. 8 u h molu, D. 759 – Nedovršena (F. Schubert), Simfonijske varijacije za klavir i orkestar, M. 46 (C. Franck), Simfonija br. 2 (K. Weill), a s Horom MAS izveden je Requiem (W. A. Mozart), Simfonija br. 9 (L. van Beethoven), Carmina Burana (C. Orff) i sl. Profesor koji uvježbava i izvodi cjelovečernje programe s Orkestrom MAS je doc mr. Emir Mejremić sa asistentom mr. Fuadom Šetićem.

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu osnovana je 20. maja 1955. godine kao najviša matična muzička visokoškolska, obrazovna, umjetnička i naučna institucija za muzičku djelatnost u BiH.

U proteklih sedam decenija, Muzička akademija odgovorila je svim zadacima visokog obrazovanja u domenu muzičke produkcije, muzičke pedagogije i muzičke nauke u Bosni i Hercegovini. Mnoge od njenih redovnih umjetničkih aktivnosti imale su značajnu ulogu u kulturno–umjetničkom razvoju Bosne i Hercegovine.

Na Akademiji trenutno studira oko 350 studenata na sva tri ciklusa studija i djeluje više od 70 nastavnika i saradnika, bosanskohercegovačkih i internacionalnih muzičkih umjetnika i naučnika, u nastavnom procesu na osam odsjeka i Institutu za muzikologiju: Odsjek za kompoziciju, Odsjek za dirigovanje, Odsjek za solo pjevanje, Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente, Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku, Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, te Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju. Pored obrazovne i naučne, umjetnička djelatnost otvorena za javnost predstavlja srž rada Muzičke akademije. Ova institucija ostvaruje intenzivnu aktivnost u stalnoj koncertnoj produkciji, te s preko 40 koncerata umjetničke muzike na godišnjem nivou, redovno potvrđuje status jednog od najaktivnijih eksponenata muzičkog života u Bosni i Hercegovini.

Informacije o programu 17. Majskih muzičkih svečanosti dostupne su na: www.mas.unsa.ba, saopšteno je iz Koncertne sezone MAS.

Radio AS