Konsultacije kantonalnih i lokalnih vlasti o donošenju ključnog dokumenta za razvoj Kantona

Povodom analize provedene javne rasprave o Nacrtu urbanističkog plana Kantona Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Zavod za planirajne razvoja KS danas su uprličili radno-konsultativni sastanak s načelnicima općina u KS i šefovima nadležnih općinskih službi.

“Imali smo potrebu vidjeti kakave su primjedbe došle kroz javnu rapravu od strane općinskih službi i svih građana KS. Mnogo je primjedbi stiglo i u Ministarstvo, a namjera nam je bila da ih razmotrimo i napravimo okvir buduće saradnje. Sortirat ćemo po prioritetima sve pristigle zahtjeve i primjedbe, a Zavod za planiranje razvoja će uskoro napraviti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, a u koji će biti uključeni svi akteri planiranja, posebno lokalne zajednice. Siguran sam da ćemo s lokalnim zajednicama napraviti kvalitetan Prijedlog urbanističnog plana”, izjavio je resorni kantonalni ministar Bojan Bošnjak.

Kroz javnu raspravu na  Nacrt urbanističkog plana Zavodu za planiranje razvoja stiglo je oko 500 akata, a  kako je pojasnio direktor Zavoda Faruk Muharemović, mogu se razvrstati na prijedloge i sugestije za više prostora za razvoj i gradnju i one koji se odnose na više parkovskih i zelenih površina. Istakao je kako je intencija naći najbolja rješenja za dobrobit cjelokupne zajednice, te zahvalio na aktivnom učešću lokalnih zajednica u procesu donošenja ovog dokumenta.

“Ovo je jedan od ključnih dokumenata za razvoj Kantona i nadam se da će biti još ovakvih sastanaka. Održano je ukupno 10 javnih rasprava, kao i šest okruglih stolova, te javne debate. Uključili smo javnost na više načina. Zavod je sada u fazi sumiranja primjedbi i u narednih tri mjeseca imat ćemo konačan izvještaj o provedenoj javnoj raspravi. Na raspolaganju smo svim lokalnim zajednicama za konstruktivnu saradnju i nećemo bježati od toga da popravimo što treba i predložimo sve što će poboljšati ovaj planski dokument. Namjere su i očekivanja da formu prijedloga ovog dokumenta dostavimo na razmatranje Vladi i Skupštini početkom naredne godine”, poručio je direktor Muharemović.

Načelnici su kazali kako je u interesu svih donijeti najbolji plan razvoja u KS-u.

“Svakako imamo veliki broj problema i izazova, kao i prijedloga. Svjesni smo da neće svi moći biti uvaženi ali vjerujemo da je ono što smo dobili u Nacrtu moguće promijeniti i prilagoditi kako bi građani i predstavnici lokalnih zajednica bili zadovoljni urađenim”, istakao je načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur.

Načelnik općine Novo Sarajevo Hasan Tanović je kazao da je ispred ove općine stiglo ukupno 11 primjedbi na Nacrt urbanističkog plana i isto toliko od građana i privrednih subjekata s područja ove općine.

“Nadamo se da će biti prihvaćeni. Mi nemamo veliki broj zahtjeva, a u fokusu nam je proglašavanje Vilsonovog šetališta pješačkom zonom, zonom bez saobraćaja, definisanje brze ceste ali i drugi zahtjevi koje ćemo rješavati u nastavku ovog procesa”, kazao je Tanović.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić je podsjetio da je na javnoj raspravi na Nacrt urbanističkog plana, organizovanoj u ovoj lokalnoj zajednici, oko 150 učesnika iskazalo svoje mišljenje i viziju kada je u pitanju razvoj ove lokalne zajednice, među kojima su i strateške primjedbe.

“Bitno je da smo otvorili proceduralni prostor da radimo na ovom nacrtu, da radimo ubrzano i što prije dođemo do ovog dokumenta, te da ćemo tražiti ključna rješenja koja će se bazirati na struci i interesu lokalne zajednice. Naš je interes vidjeti Ilijaš kao jedan od centara u sarajevsko-zeničkom bazenu i gdje taj prostor treba, s aspekta urbanog razvoja, da doživi i svoje proširenje i veći impuls razvoja”, izjavio je Fazlić.

Radio AS