Općina Centar prva lokalna zajednica koja je ukinula zahtjeve za CIPS potvrde

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić ugostio je danas ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Fortu, savjetnicu direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne Hercegovine (IDDEA) Eminu Zejnilović Zebić i ministricu pravde i uprave Kantona Sarajevo Darju Softić Kadenić.

Načelnik Mandić prezentirao je važan korak ove lokalne zajednice u procesu digitalne transformacije, a koji se odnosi na ukidanje zahtjeva za CIPS potvrde. Ova promjena predstavlja značajan korak ka modernizaciji javne uprave i povećanju efikasnosti pružanja usluga građanima.

“Čast nam je da danas možemo objaviti, da smo nakon niza sastanaka i usaglašavanja sa aktivnostima koje provodi Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo i IDDEA, prva lokalna zajednica koja je ukinula zahtjeve za CIPS potvrde. Opština Centar u ovom momentu će moći izdati 59 različitih dokumenata bez dodatnog traženja CIPS prijave za aplikante. S obzirom na to da je Opština Centar specifična i po tome što su porodilišta smještena na našem lokalitetu i da do sada imamo preko 800.000 upisa rođenih, zahtjevi građana su mnogobrojni. Nakon preuređenja šalter sale, uvođenja odjeljenja MUP-a u našu zgradu sada smo otišli i korak dalje”, kazao je Mandić.

Načelnik je također najavio i uvođenje elektronskog plaćanja taksi, što će omogućiti i izdavanje dokumenata elektornskim putem, a koji će biti dostavljeni na kućnu adresu aplikanata.

“U Opštini Centar smo dobili još jednu bitku u ratu sa CIPS-om, kako smo to simbolično nazvali. Čestitke načelniku Mandiću i općinskoj administraciji što su postali prva lokalna zajednica koja je uvela ove olakšice za naše građane. Ovo je suštinski put ka digitalizaciji i država treba da učini sve što može, da baze podataka koji su u državnom vlasništvu povežemo i da našim građanima olakšamo ostvarivanje njihovih prava. Ovo ujedno znači i da ćemo u budućnosti uštedjeti hiljade sati svima”, pojasnio je Forto.

“Mi smo trenutno na tragu da na sistemski način ukinemo sve moguće potvrde i uvjerenja, a koje službenici mogu pribaviti službenim putem. Najveći broj usluga građani ostvaruju putem lokalnih nivoa vlasti, a Općina Centar je prva općina koja je u samom startu uključena sa Kantonom Sarajevo u projekat E-Portal. Građani Centra će biti vjerovatno prvi koji će moći u konačnici i u potpunosti koristiti ove usluge, bez potrebe da uopće znaju koja je institucija nadležna za obradu njihovog zahtjeva, jer će sistem sam da upućuje tamo gdje treba, a građanin će iz udobnosti svoga doma moći i  aplicirati i dobiti u digitalnom obliku svoje rješenje, potvrdu i slično”, rekla je Softić Kadenić.

Na ovaj način Općina Centar je postala prva lokalna zajednica koja je ukinula zahtjeve za CIPS potvrde. Umjesto traženja CIPS potvrda od građana, Općina će koristiti informacioni sistem za provjeru prebivališta naših građana, odnosno elektronsku razmjenu podataka.

IDDEEA je implementirala elektroničke web servise i omogućila elektroničku razmjenu podataka kako bi se izbjegla dugotrajna čekanja i potreba za ispisom CIPS potvrda.

Radio AS

Odgovori