Korisnici socijalne zaštite u KS od danas mogu podići januarske naknade

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju korisnike socijalne zaštite u KS da od danas mogu podići svoje naknade za mjesec januar sa tekućih računa.

Za ove naknade uplaćeno je 1.188.844,17 KM iz Budžeta KS.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.396 korisnika stalne novčane pomoći: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, te za refundaciju ljekarskih pregleda.

Radio AS