Košarkaško igralište Osnovne škole “Malta” u novom ruhu

U okviru izvođenja radova na investicionom održavanju školskih dvorišta pri objektima novosarajevskih osnovnih škola, završeni su radovi na rekonstrukciji školskog dvorišta Osnovne škole Malta.

Tim povodom, načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović i direktor OŠ “Malta“ Amsar Hadžimujić, zajedno sa vijećnicima Općinskog vijeća obišli su igralište koje je od danas u potpuno novom ruhu.

U svom obraćanju načelnik Tanović istakao je da će ovo košarkaško igralište biti višenamjensko, osposobljeno za odbojku i mali nogomet.

“Ovo je jedna aktivnost koju je započela Općina i planirala kroz Budžet jedno investiciono ulaganje prema svim osnovnim školama sa rekonstrukcijom vanjskih terena za sport, a prvo smo krenuli sa OŠ Malta jer ova škola ima više od 700 učenika koji do sada nisu imali adekvatno vanjsko igralište u okviru škole. Sličan projekat je završen prošle godine, a radilo se o rekonstrukciji svih školskih fiskulturnih sala za osam novosarajevskih osnovnih škola”, istakao je načelnik Tanović te zahvalio općinskim vijećnicima koji su učestvovali u ovim aktivnostima i podržali Budžet Općine za 2023. godinu.

Općina Novo Sarajevo za ove namjene izdvojila sredstva u iznosu do oko 150.000 KM.

Radovi su se izvodili prema prethodno izrađenoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji na površini od 1.500 m2, a obuhvatali su kompletnu sanacija asfaltne površine košarkaškog igrališta i staze oko istog, sanaciju postojeće i postavljanje dijela nove ograde, sanaciju postojeće i postavljanje nove košarkaške opreme, izvođenje radova na odvodnji površinske vode, kao i postavljanje gumene obloge na košarkaški teren.

Osnovnu škola Malta pohađa više od 700 učenika, organizovanih u 18 odjeljenja od prvog do četvrtog razreda i 16 odjeljenja od petog do devetog razreda, a koji su do sada imali neuslovan prostor za igru i sportske aktivnosti u školskom dvorištu.

Direktor OŠ “Malta” Amsar Hadžimujić izrazio je zadovoljstvo što je Općina Novo Sarajevo kao društveno – odgovorna lokalna zajednica prepoznala potrebe učenika ove škole za renoviranje košarkaškog terena koji će ovo igralište koristiti, kako tokom nastave, tako i tokom vannastavnih aktivnosti.

Svoje zadovoljstvo izrazili su i učenici škole, a Ana Sarić, učenica VII razreda OŠ “Malta”, istakla je kako će ovo novo igralište biti idealno za igru i druženje tokom ljetnih dana, odnosno i za vannastavne aktivnosti.

Pored navedenog, Općina Novo Sarajevo je i ove godine za poboljšanje uslova i unapređenje rada škola, OŠ “Malta” izdvojila 12.000 KM i dodatnih 5.000 KM za Edukativni centar u Novoj Kasabi, koji je područna škola OŠ “Malta”.

Radio AS