Kreće analiza elaborata o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić kazao je da je zaštita izvorišta „Sarajevsko polje“ jedan od imperativa u okviru  aktivnosti ovog Ministarstva za 2022. godinu.

Na inicijativu Ministarstva privrede, Vlada KS je proteklog mjeseca donijela rješenje o formiranju stručne komisije za izradu Nacrta privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”, a danas je Vlada prihvatila prvu informaciju Ministarstva o rješavanju problematike u ovoj vodozaštitnoj zoni.

Kako je navedeno, novoimenovana komisija preuzela je obavezu izrade Nacrta privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Sarajevsko polje“, kao i obavezu analize i ocjene ranije izrađenog Elaborata o zaštiti izvorišta, koji je izradio Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

„Sarajevsko polje je najveće izvorište vode u našoj zemlji iz kojeg se vodom snabdijeva više od pola miliona stanovnika i zaštita ovog izvorišta je jedan od bazičnih imperativa u okviru naših aktivnosti u 2022. godini. Obzirom da u prethodom periodu nije došlo do usaglašavanja granica zone sanitarne zaštite i da je to jedan od razloga nedonošenja ove odluke, ističem da će Komisija prevashodno, prilikom definiranja vodozaštitinih zona i propisivanja zaštitnih mjera u njima, voditi računa o zaštiti izvorišta, a pritom ne zapostavljajući važnost privrednog i urbanog razvoja celokupne regije“, naveo je ministar privrede Adnan Delić.

Po njegovim riječima, obavit će se opsežna istraživanja i analize kako bi se vodozaštitna zona Sarajevskog polja metodološki ispravno analizirala, a što je uvjet da se donesu ispravne odluke u definiranju granica zone i mjere zaštite koje će se primjenjivati u njoj.

Kako je istakao ministar Delić, prva obaveza Komisije je utvrđivanje usklađenosti ranije pripremljenog Elaborata s propisima, standardima i pravilima struke, a zatim istraživanje mogućnosti da li i kako se na osnovu njega može donijeti Privremena odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju.

„Ukoliko se ustanovi da Elaborat ima bilo kakve nepravilnosti koje je neophodno doraditi ili otkloniti prije donošenja ove odluke, Komisija je obavezna izvijestiti Vladu KS koje su to nepravilnosti, kao i aktivnosti, te vremenski okvir u kojem ih treba obaviti kako bi se mogla donijeti privremena odluka“, pojasnio je ministar.

Podsjetio je i da je Ministarstvo privrede KS ocijenilo donošenje Privremene odluke o zaštiti izvorišta „Sarajevsko polje“ prioritetnom aktivnošću u Programu rada za 2022. godinu, te da je Komisija obavezna svoje zadatke izvršiti u predviđenim rokovima, te shodno principima i standardima struke pripremiti Nacrt odluke.

Komisiju koja radi na pripremi Nacrta privremene odluke čine predstavnici akademske zajednice iz pripadajućih oblasti, kao i predstavnici federalnih i kantonalnih institucija i javnih preduzeća.

Radio AS